Constant richtlijnen voor samenwerking

Dit is de tweede versie van Constant richtlijnen voor samenwerking (19/05/2020). Tijdens de volgende maanden worden deze richtlijnen in verschillende omgevingen, situaties en constellaties gebruikt en besproken. We redigeren ze dan opnieuw voor de volgende werksessie, winter 2020. Vertel het ons of schrijf je opmerkingen en vragen (anoniem of niet): hier/ici/here.

Engagement

Constant is een vereniging zonder winstoogmerk, gerund door kunstenaars en sinds 1997 in Brussel gevestigd. Constant is actief is tussen kunst, media en technologie. Constant ontwikkelt, onderzoekt en experimenteert. Constant vertrekt vanuit feminismen, copyleft, Free/Libre + Open Source Software en werkt rond deze vectoren vanuit een intersectioneel perspectief. Meer over Constant

Constant zet zich in voor omgevingen waar zonder angst geëxperimenteerd kan worden met mogelijke toekomsten, complexe collectiviteiten en wenselijke technologieën. De ruimtes die we in het leven roepen zijn dan ook expliciet gekant tegen seksisme, racisme, queerfobie, validisme en andere vormen van haatdragendheid. Onze positionering is er een van risico’s nemen en vallen en opstaan, waarbij precisie en kritiek samenkomen met humor, onzekerheid, spanning, dubbelzinnigheid en fouten. Onbevreesde, dappere omgevingen maken radicale complexiteit mogelijk.

Voor Constant betekent vertrekken vanuit feminismes, aandacht hebben voor de soms generatieve, vaak repressieve arrangementen van macht, voorrecht en verschil. Wij begrijpen dat deze structuren verband houden met gender en altijd te maken hebben met kwesties als klasse, ras en vaardigheden. Het vinden van manieren om in het reine te komen met de lange koloniale geschiedenis van informatica, de manier waarop technologie de ecologie beïnvloedt en de relaties tussen deze processen, verdient onze voortdurende aandacht.

Constant probeert te werken vanuit inclusiviteit in plaats van exclusiviteit. We willen in ons werk rekening houden met zeer verschillende mensen en hun eigen universums, maar ook met historische en toekomstige anders-dan-menselijke factoren. Dit betekent dat we onze aannames moeten blijven uitdagen en dat we kritische input verwelkomen over manieren waarop we de raakvlakken van privileges, macht, geschiedenis, cultuur, ongelijkheid, pijn en onrechtvaardigheid kunnen aanpakken.

Constante steunt Vrije Cultuur omdat het een manier is om te erkennen dat cultuur een collectieve inspanning is die het verdient om gedeeld te worden. Er is geen tabula rasa, geen originele auteur, maar wel een genealogie en een web van verwijzingen. Als het op technologie aankomt, denken we dat Vrije Software een verschil kan maken, omdat we geen toestemming hoeven te vragen, wanneer we de technische details van software en hardware willen bekijken, ondervragen en bespreken, of wanneer we nieuwsgierig zijn naar de concepten, politiek en geschiedenis ervan. Om die reden verspreiden we al ons werk onder Open Content Licenties (Free Art License) en werken we met en aan Vrije, Vrije en Open Source Software.

Als het gaat om technologie, denken we dat Vrije Software een verschil kan maken omdat we worden uitgenodigd om de technische details van software en hardware te overwegen, te ondervragen en te bespreken, of wanneer we ons willen bezighouden met de concepten, de politiek en de geschiedenis ervan. Om deze reden verspreiden we al ons werk onder Open Content Licenties (Free Art License) en werken we met en aan Free, Libre en Open Source Software. In de afgelopen jaren zijn we tot het besef gekomen dat het bevestigen van Free Culture met meer kritische overwegingen gepaard moet gaan. Hoewel we nog niet zeker weten hoe, willen we rekening houden met de verbanden tussen de Open Access ideologie en het koloniale extractivisme, die de verbeelding van complexiteit en poreusheid kunnen belemmeren. Daarnaast willen we rekening houden met het recht op ondoorzichtigheid bij de toegang tot en de overdracht van kennis, vooral met betrekking tot gemarginaliseerde gemeenschappen.

Dit is de tweede versie van dit engagement. De eerste versie verscheen in oktober 2019. De Constant Richtlijnen voor Samenwerking is een actieve tekst die openstaat voor correcties en wijzigingen, dankzij verschillende overlegmomenten in de constellatie van Constant.

Richtlijnen voor samenwerking

We hebben een korte en een lange versie van de richtlijnen geschreven. We nodigen je uit om beide zorgvuldig te lezen.

Deze richtlijnen hebben betrekking op openbare en niet-openbare activiteiten die Constant organiseert. Ze kunnen kortstondig of quasi permanent zijn, gaande van een drankje op kantoor tot kleine evenementen in onze werkruimte, onlinevergaderingen of meerdaagse werksessies, de meest voorkomende gelegenheid waarin deze richtlijnen aandacht zullen krijgen.

Werksessies zijn intensieve transdisciplinaire situaties waaraan deelnemers van over de hele wereld bijdragen. Door de intensiteit van de uitwisselingen en interacties tijdens werksessies kunnen er momenten van onenigheid en ongemak zijn. Deze momenten moeten worden erkend en besproken, binnen de grenzen van uw eigen veiligheid en geestelijke gezondheid. Meer informatie over de werksessies

Hoewel sommige van de onderstaande richtlijnen voor de hand liggend klinken, hebben we ervaren dat het samenzijn gecompliceerd kan zijn. We hebben deze richtlijnen geschreven om manieren te bedenken om comfortabel en aandachtig samen te zijn. Bovendien hopen we, door de richtlijnen aan te pakken als onderdeel van elke werksessie, dynamische manieren te creëren om onze vaardigheden te blijven trainen om de moedige ruimtes uit te breiden en te versterken. De richtlijnen zijn bedoeld om potentie te creëren voor iedereen, en soms wordt dit gedaan door het beperken van de ruimte die door sommigen wordt ingenomen.

We gaan uit van de betrokkenheid van alle deelnemers en roepen elkaar op om verantwoord met elkaar om te gaan. Als je het gevoel hebt dat er grenzen worden overschreden, vind dan de persoon waarmee je het gemakkelijkst kunt praten. De mensen van Constant zorgen ervoor dat hulpmiddelen, infrastructuur en hulplijnen klaarstaan.

Richtlijnen voor Samenwerking - korte versie

 • Geen sexisme, racisme, queerphobia, validisme, leeftijdisme of ander haatgedrag.
 • Geef anderen fysieke, emotionele en conceptuele ruimte.
 • Spreek niet voor anderen.
 • Deel informatie, ervaringen en kennis.
 • Accepteer en waardeer verschil, verschillende snelheden en standpunten, opvattingen, ervaringen, achtergronden, referenties, behoeften en grenzen.
 • Probeer niet te oordelen.
 • Neem de tijd om te luisteren.
 • Vraag, voordat je iets veronderstelt
 • Let op taalverschillen. Dit is een meertalige omgeving.
 • Woorden en uitspraken hebben verschillende betekenissen en consequenties voor verschillende mensen.
 • Respecteer andere wezens, aanwezig of niet, menselijk of niet.
 • Zorg voor de fysieke en digitale omgeving.
 • Geen foto’s, video, audio of andere opnames delen via commerciële sociale netwerken zonder dat daartoe expliciete toestemming werd gegeven.
 • Gebruik waar mogelijk Vrije en Open Source software.
 • De standaardlicentie voor al het materiaal en de documentatie is een Free Art License.
 • Aanvaard dat fouten gemaakt worden.

Richtlijnen voor samenwerking - Lange versie

Constant activiteiten zijn momenten van uitwisseling, waarbij verschillende genereuze praktijken zich ontwikkelen. Geven, ontvangen, nemen en verzorgen worden opgevat als wederzijdse handelingen. Elke keer maken we tijd en ruimte voor deze richtlijnen. Hier zijn enkele dingen om in gedachten te houden:

 • Geen sexisme, racisme, queerphobia, validisme, leeftijdisme of ander haatgedrag.
 • Geef anderen fysieke, emotionele en conceptuele ruimte. We respecteren de emotionele en fysieke grenzen van de mensen rondom ons. Dit betekent dat we onze manier van doen veranderen, als iemand aangeeft niet comfortabel te zijn met ons gedrag, wat onze bedoelingen ook mogen zijn.
 • Spreek niet voor anderen. Onderbreek niemand en dring jezelf niet op. We zijn solidair met anderen, maar we zorgen ervoor niet in hun plaats te spreken of te verhinderen dat ze voor zichzelf kunnen spreken. Iemand anders zinnen afmaken is vaak goed bedoeld, maar is niet altijd gewenst. Behalve als erom gevraagd wordt natuurlijk.
 • Deel informatie, ervaringen en kennis. Anderen weten veel, maar het kan meer tijd kosten om het te ontdekken Geen paternalisme en maternalisme. We hebben aandacht voor de manier waarop verschillende types expertise gewaardeerd worden, met name als het gaat om technologie. We begrijpen dat de manier waarop expertise gewaardeerd wordt, vaak bestaande machtsstructuren versterkt (bijvoorbeeld een leraar-student verhouding, witte privileges, heterosexualiteit, socio-economische- en gender-verhoudingen, communicatie- of taalvaardigheden, mentale of fysieke validiteit, senioriteit etc.) We proberen om niet uitleggerig te doen en vermijden techno-oplosserigheid en andere vormen van normatief gedrag .
 • Accepteer en waardeer verschil, verschillende snelheden en standpunten, opvattingen, ervaringen, achtergronden, referenties, behoeften en grenzen. We zijn hier, omdat we gelegenheid zoeken om relaties aan te kunnen gaan met andere perspectieven. Dit kan betekenen dat we niet alleen andere inhouden uitproberen, maar ook andere manieren om te delen. Soms betekent het waardigheid, respect en medeleven te vragen voor wie hier niet is.
 • Probeer niet te oordelen. Collectief werk is opwindend, uitdagend, de-centralizerend, vervreemdend en prikkelend. We doen elk wat we moeten doen om ons mentale, emotionele en fysieke welzijn in de gaten te houden. Als we ons te gedesoriënteerd voelen, oordelend of vooringenomen, dan verlaten we de ruimte voor een tijdje, maar we proberen altijd terug te komen.
 • Neem de tijd om te luisteren.
 • Vraag, voordat je iets veronderstelt Bijvoorbeeld met welk voornaamwoord iemand wenst aangesproken te worden, of mensen aangeraakt willen worden, of iets over een onderwerp weten. Als we niet zeker zijn, dan vragen we verduidelijking. We begrijpen ook dat vragen niet gesteld moeten worden, noch moeten beantwoord.
 • Let op taalverschillen. Dit is een meertalige omgeving. We zijn in Brussel, een meertalige stad die officieel tweetalig is (FR, NL) maar in de praktijk communiceert in vele talen. Zelfs wanneer we Engels als communicatietaal gebruiken, begrijpen we dat iedereen dit doet met verschillende niveaus en woordenschatten. Niet iedereen is even comfortabel met het spreken of schrijven in het Engels. Deelnemers met Engels als moedertaal begrijpen dat het gemak om zich uit te drukken, ongemak teweeg kan brengen bij deelnemers die een andere taal beter spreken. Let met name op vakjargon en snelheid.
 • Woorden en uitspraken hebben verschillende betekenissen en consequenties voor verschillende mensen. Ieder interpreteert op haar eigen manier. Ons luisteren is geconditioneerd door sociale, talige, emotionele factoren. Daarom is het goed er niet op voorhand vanuit te gaan dat wat je bedoelde te zeggen, ook als zodanig wordt verstaan.
 • Respecteer andere wezens, aanwezig of niet, menselijk of niet.* We proberen respect te hebben voor de waardigheid, ervaringen en perspectieven van hen die raken aan het werk dat we doen. Het is zeer goed mogelijk dat zij zich niet bij ons in dezelfde ruimte bevinden.
 • Zorg voor de fysieke en digitale omgeving. We hebben aandacht voor mensen, infrastructuren, materiaal en objecten die hier zijn samengebracht en behandelen hen met de nodige zorg.
 • Geen foto’s, video, audio of andere opnames delen via commerciële sociale netwerken zonder dat daartoe expliciete toestemming werd gegeven. Als onderdeel van onze gedeelde documentatie-inspanning worden foto’s, audio en video opgenomen tijdens werksessies en andere collectieve situaties. Totdat we een betere oplossing hebben gevonden, zullen we de vertraagde publicatie in de praktijk brengen en de deelnemers de tijd geven om te beslissen voordat ze het materiaal online delen.
 • Gebruik waar mogelijk Vrije en Open Source software. We begrijpen dat Constant zich engageert met Free / Libre Open Source Software, en we proberen in de context van Constant-activiteiten zoveel mogelijk F/LOSS te gebruiken. Als we zien dat een compagnon worstelt met nog onbekende software of procedures, dan proberen we te helpen.
 • De standaardlicentie voor al het materiaal en de documentatie is een Free Art License. Voor collectieve situaties zoals werksessies is zelf-documentatie en het delen van ideeën en kennis belangrijk. Daarom aanvaarden we dat de Free Art License de standaard open content licentie is voor al het gedeeld werk, de notities, schetsen en andere zaken die gegenereerd zijn in de werksessie. Als we een uitzondering nodig hebben op deze regel, dan informeren we de andere deelnemers hierover. Je vindt de voorwaarden van de FAL via https://artlibre.org/licence/lal/en/
 • Aanvaard dat fouten gemaakt worden. We nemen het niet persoonlijk als iemand deze richtlijnen niet navolgt en weten dat we allemaal geconditioneerd zijn door oppressieve systemen. We zijn bezig die te ontleren, maar dat gaat niet vanzelf. Dit zorgt voor oncomfortabele situaties en we proberen geen heldere, nette oplossingen te verwachten.

Intimidatie is onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd tijdens een Constant evenement, vergadering of andere bijeenkomst. Dit geldt voor alle online, collectieve of één-op-één communicatie. Intimidatie is wat mensen als zodanig ervaren. Het maakt niet uit hoe de intimiderende persoon zijn actie bedoeld heeft, belangrijk is hoe deze werd ervaren. We begrijpen dat het belangrijk is om duidelijk te maken wat intimidatie is, maar we zijn deze taal niet gewend. We hebben daarom voorlopig (onvertaalde) citaten gebruikt uit richtlijnen en gedragscodes die ons hebben geïnformeerd.

 • trollen, d.w.z. aanhoudende verstoring van gesprekken, gesprekken of andere gebeurtenissen. [1]
 • niet-concensuele foto’s of opnames, met inbegrip van online-registratieactiviteiten voor intimidatiedoeleinden. [2]
 • onzinnig of off-topic gebruik van naakt- en/of seksuele beelden in de openbare ruimte (inclusief presentatiegidsen). [1]
 • opzettelijke intimidatie, stalken of volgen. [1]
 • buitencontractueel lichamelijk contact en gesimuleerd lichamelijk contact (bijv. tekstuele beschrijvingen als “hug” of “backrub”) zonder toestemming of na een verzoek om te stoppen. [2]
 • patronen van ongepast sociaal contact, zoals het vragen/aannemen van ongepaste niveaus van intimiteit met anderen. [2]
 • ongewenste seksuele aandacht. [3]
 • microagressies, d.w.z. kleine, subtiele acties die mensen marginaliseren. [1]
 • opmerkingen die systemische onderdrukking versterken met betrekking tot geslacht, genderidentiteit en -uitdrukking, transstatus, seksuele geaardheid, invaliditeit, geestesziekte, neurodiversiteit, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, leeftijd, ras of religie (of gebrek daaraan), technische keuzes, gebrek aan technische kennis, etniciteit en sociaaleconomische status. [2]
 • ongewenste opmerkingen over de keuzes en praktijken van een persoon op het gebied van levensstijl, waaronder die met betrekking tot voedsel, gezondheid, opvoeding, drugs en werkgelegenheid. [2]
 • opzettelijke misleiding. [2]
 • opzettelijk gebruik van “dode” of afgekeurde namen. [2]
 • het aanzetten tot en dreigen met geweld tegen een persoon, met inbegrip van het aanmoedigen van een persoon om zelfmoord te plegen of zich schuldig te maken aan zelfbeschadiging. [2]
 • voortgezette één-op-één communicatie na verzoeken om te stoppen. [3]
 • opzettelijk “outen” van privé-aspecten van de identiteit van een persoon zonder hun toestemming, behalve wanneer dit nodig is om kwetsbare personen te beschermen tegen opzettelijk misbruik. [3]
 • publicatie van privé-communicatie zonder toestemming. [2]
 • bewust valse beweringen doen over een persoon. [2]

[1] https://queer-code.org/coc
[2] https://www.freebsd.org/internal/code-of-conduct.html
[3] https://radix.one/en/code-of-conduct

Incidenten signaleren en problemen afhandelen

We nemen de collectieve verantwoordelijkheid om te reageren op transgressies en proberen te voorkomen dat we ons enkel richten op oordelen en beoordeeld worden (of voelen).

Experimentele manieren om incidenten te signaleren worden tijdens een werksessie ingezet; We hebben bijvoorbeeld met vrijwillige luisteraars in de ruimte gewerkt om problemen te versterken, af te buigen, te verzamelen of te documenteren.

Als we een incident opmerken, signaleren we het zo snel mogelijk en proberen we een moment te vinden om er samen mee om te gaan:

Als we in conflict komen met één van deze richtlijnen, of als we zien dat anderen ons gedrag afkeuren, dan: