Pooling with public tech

Met: Constant + Nubo
Talen: EN / FR / NL

In het kader van de State Of The Aarts fair arts Almanac 2022

Deze sessie bevraagt de ethiek van de digitale apparaten en diensten, platformen en software die we gebruiken als kunstenaars, ontwerpers, organisatoren en mensen die rond de kunsten werken. Hoe verhouden die zich tot onze wereldbeelden en de manier waarop we wensen samen te werken ?

Het gebruik van digitale gereedschappen is een integraal onderdeel van de culturele praktijk. Diensten en tools hebben impliciete sociale en politieke standpunten die tot uitdrukking komen in hun werkvoorwaarden, gebruikersovereenkomsten, databeleid en ecologische keuzes. Door ze te gebruiken zijn we zelf betrokken bij de keuzes die ze maken, of we die nu onderschrijven of niet.

Kunstenaars en kunst-werkers staan steeds meer open voor tools ontwikkeld door communities, waarvan de broncode toegankelijk is en die niet gebaseerd zijn op data-extractie of oneerlijke werkomstandigheden. Deze projecten bieden een perspectief op hoe we ons digitale huishouden kunnen organiseren in een gezondere onderlinge relatie tot onze ecologische en sociale opvattingen. Al met al draagt het groeiende aanbod aan beschikbare open source en vrije software en door communities gemaakte tools bij aan het creëren van werkecologieën die steeds minder afhankelijk zijn van GAFAM en andere kapitalistische monopolies.

De wens naar andere techno-ecologieën stuit vaak op de realiteit van alledag. Voor sommigen is het mogelijk om veranderingen te omarmen die het gebruik van minder propriëtaire instrumenten met zich meebrengt. Voor anderen blijft dit een te grote stap om te nemen, omdat ofwel de afhankelijkheden van Big Tech te diep geworteld zijn in het dagelijkse werk, ofwel de tijd en moeite die het kost om over te schakelen op iets anders niet beschikbaar lijken.

De sessie stelt meerdere ingangen in deze gelaagde vragen voor, vertrekkend vanuit de perspectieven van twee organisaties: Constant, een vereniging voor kunst en media, met een lange geschiedenis in het engageren in vrije software culturen, open source en collectief ontwikkelde tools. Nubo is een Belgische coöperatie die online hosting (’cloud’) en e-mail aanbiedt waarover je volledige persoonlijke controle hebt.

Deelnemers kunnen deze infrastructuur benaderen door te kiezen tussen drie verschillende pools:

- Via de Shallow Pool, waar je met weinig of geen ervaring kunt instappen.

- De Medium Pool is er voor mensen die al FLOSS gebruiken om uit te wisselen over hun ervaringen.

- In de Deep End vragen we ons af hoe we een reeds bestaande fairdere digitale ecologie kunnen uitbreiden naar andere aspecten van relationeel en organisatorisch werk.

We zullen enkele tools voorstellen waar wij mee werken, en anderen als voorbeeld of discussiestuk nemen. We denken samen na over hoe organisatorische werk rond de kunsten beter kan aansluiten bij onze verlangens voor de wereld, en kijken naar F/LOSS softwares (gimp, open office, inkscape, ..) hosting en online communicatiediensten (zoals: etherpad, Nextcloud, self hosting, jit.si/ BigBlueButton, IRC, etc.) en Linux besturingssystemen.

Wat zijn hun economische en sociale realiteiten en voorstellen en hoe verhouden wij ons daartoe ? Ook zullen we het hebben over licenties voor het delen van collectief werk (CC4r) [1] en richtlijnen voor samenwerking [2] die Constant aan het ontwikkelen is.

Het is dus een moment om enthousiast en kritisch nieuwsgierig te zijn naar manieren waarop tech ons kan helpen om actief samen te werken.
"Tech is geen substituut voor democratische verantwoording, de rechtsstaat, eerlijkheid, of stabiliteit - maar het is een middel om deze dingen te bereiken. (...) Onze beste hoop om de grote coördinatieproblemen op te lossen - klimaatverandering, ongelijkheid, enz. - is met vrije, eerlijke en open technologie.
 [3]


@ iMAL

30 Quai des Charbonnages - Koolmijnenkaai, 1080 Brussels
https://www.imal.org