Collective Conditions for Re-Use (CC4r)

De CC4r formuleert voorwaarden voor het hergebruik van auteursmateriaal. Het is geïnspireerd op de principes van Free Culture, maar probeert in te spelen op een groeiend ongemak met licenties die gebonden blijven aan het idee van auteurschap als eigendom en die vertrouwen op een universalistische benadering van openheid. De CC4r beschouwt auteurschap als onderdeel van een collectieve culturele inspanning en wil huidige en toekomstige auteurs herinneren aan de sociale en historische omstandigheden die redenen kunnen zijn om af te zien van de circulatie en hergebruik van een werk.

In een on-line sessie, georganiseerd in samenwerking met Séverine Dusollier (SciencesPo, Parijs), zullen we deze eerste versie van de CC4r samen lezen en becommentariëren ter voorbereiding van een nieuwe release.

Je vindt ons hier: https://bbb.constantvzw.org/b/fem-wjx-dcj
Agenda en notities: https://pad.constantvzw.org/p/cc4r.review


@ on-line:

https://bbb.constantvzw.org/b/fem-wjx-dcj