Spectral Desire Paths

Spectral Desire Paths wil de verbeelding en het voorstellingsvermogen van mogelijke toekomsten verruimen om nieuwe (spectrale) paden te openen, anti-stereotiepe modellen en onverwachte oriëntaties op gewenste technologische toekomsten op te bouwen.

Spectral Desire Paths is een samenwerking tussen een kunstenorganisatie (Constant), een technologiebedrijf (Sensolus) en een onderzoeksgroep (Urban Species). Constant verbindt collectief artistiek werk met vrije software en intersectioneel feministisch denken. Sensolus maakt geolocatieve tracking tools voor wereldwijd opererende bedrijven. Urban Species ontwikkelt actie-onderzoek naar participatie en stedelijkheid.

De samenwerking verkent het potentieel van netwerken met een lager vermogen en trackingtechnologie door ruimte te maken voor artistieke, technische en wetenschappelijke uitwisseling, speculatieve-experimenten en kritische analyse.

De infrastructuur voor draadloze satelliet- en 5G-communicatie ontwikkelt zich snel. Geolocatie tracking technologieën profiteren hiervan. Ze worden bijvoorbeeld toegepast in transport en stedelijke planning en voor het verbeteren van mobiliteitsmanagement. Technologie en de wereld vormen elkaar en hebben een problematische verhouding. Zonder mineralen werkt hardware niet, politiek stuurt de implementatie en transnationale bedrijven cultiveren gewoonten van gebruikers. Technologie genereert e-afval en tracing-technologieën worden in verband gebracht met onzekere arbeidsomstandigheden en met onevenredige toe-eigening van de openbare ruimte voor bedrijfsdoeleinden. Het resultaat van deze spanning is een gevoel van ontkoppeling dat groeit tussen industrie, de maatschappij en burgers. Dit roept nieuwe vragen op: In wiens belang worden nieuwe technologieën uitgerold? Hoe beïnvloedt de infrastructuur het leven, de stad en het milieu? Wat is de plaats
van burgers en het maatschappelijk middenveld bij de vaststelling en toepassing van technische normen?


Verwante activiteiten

Vertellen Tasten/Toestemmen

2021
Met: Agustin Ramos Anzorena, Diego Valverde, Isabel Paehr & Ren Loren Britton Over de Workshop: Spreek over een moment waarop je blij werd dat je in iets toestemde. Deze DHMA (Doe Het Met (...)

Open Call: Residentie Spectral Desire Paths

2021
SPECTRAL DESIRE PATHS Spectral Desire Paths is een samenwerking tussen een kunstenorganisatie (Constant), een technologiebedrijf (Sensolus) en een onderzoeksgroep (Urban Species). Constant (...)