Meer over Constant

Constant is in 1997 opgericht met als doel:

"(..) de audiovisuele middelen (film, video, media, elektronische beeldkunsten, software) te stimuleren en te ondersteunen (productioneel, financieel, in natura, museaal, theoretisch, publicerende, onderzoekend). Ze handelt in het kader van een ethische benadering en met respect voor cultuurverschillen en gender. Ze richt zich tot diverse groepen of individuen (kunstenaars, publiek instellingen, hierbij inbegrepen scholen, hogescholen en universiteiten, theoretici, media-instellingen, creatieve industrie). De opsommingen van de middelen, de doelgroepen, alsook van de verschillende manieren van ondersteunen is niet exhaustief." (Oprichtingsstatuten, 1997)

In de loop van de tijd breidde het interessegebied van de vereniging zich uit naar Vrije Software, feminismes, gender, auteursrecht, science-fiction en artistiek werk in netwerkverband. Constant ontwikkelde projecten op het gebied van beeldende kunst, radio, muziek, design, stedenbouw en het web, voornamelijk met behulp van digitale media. Voor Constant blijft het ook nu nog belangrijk om verbanden te leggen tussen feminismes, Vrije Software en de praktijk van Copyleft. Het stelt ons in staat de toekomst van netwerken, infrastructuren, algoritmen, gegevensverwerking en principes van auteurschap anders voor te stellen.

Vandaag is Constant is een vereniging gerund door kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en hackers. Ze werken samen om situaties te creëren die inspelen op de uitdagingen van het hedendaagse techno-leven. Constant is actief in het Nederlands, Frans en Engels en is zowel in Brussel als internationaal actief.

De ontwikkeling van artistieke praktijken vormt de kern van Constant. Het betekent dat we nieuwe deelbare inhoud, alternatieve perspectieven en nieuwe manieren van werken genereren in samenwerking met kunstenaars en ontwerpers. Constant creëert onderzoeksgeoriënteerde situaties rond thema’s die relevant zijn voor praktijkmensen die geïnteresseerd zijn in een kritische relatie met hedendaagse technologie. Deze ontwikkeling vindt plaats op verschillende niveaus:

  • Samen met individuele kunstenaars proberen we inzicht te krijgen in computing, Free, Libre en Open Source software, netwerken en technische infrastructuren. Artistieke experimenten liggen aan de basis van ons programma en die zijn aanleiding voor studie, praktijk en kritiek-van-dichtbij op technologie.
  • Deelnemers dragen bij aan collectieve kennis door in groepssituaties hun ervaringen en vaardigheden met elkaar te delen. Persoonlijke netwerken worden opgebouwd rond gedeelde praktijken. Dit zorgt voor duurzame relaties die uitwisseling op lange termijn bevorderen.
  • Constant is betrokken bij de ontwikkeling van het digitale kunstveld. We ontwikkelen nieuwe Free, Libre en Open Source tools en infrastructuren (actieve archieven, feministische infrastructuren, collectieve schrijfomgevingen, experimentele publicatieplatforms). We stimuleren collectieve initiatieven en opkomende structuren. We delen ons werk en onze ervaringen via interdisciplinaire samenwerkingsverbanden (mediatheken, culturele organisaties, onderwijsinstellingen, academisch onderzoek, kunstenaarscollectieven, activistische initiatieven, overheden, maatschappelijke organisaties). Onze presentaties, publicaties en productie zijn onderzoeksgericht: ze zijn experimenteel en onderzoekend in inhoud, vorm en productiemiddelen.

In de periode 2023-2027 vertrekt Constants werking vanuit een meerjarig collectief artistiek onderzoek naar aanleiding van de vraag: Wat zou intersectionele, open technologie kunnen zijn? De as van ons programma is een artistiek onderzoek naar Speculatieve Libre Intersectionele Technologieën (SPLINT). SPLINT verkent de potentie van technologie voor artistieke praktijk en vice versa op het snijvlak van intersectioneel-feminisme en vrije software. SPLINT onderzoekt discriminaties en structurele problemen die ingebakken zitten in technologie, en voedt de verbeelding en het voorstellingsvermogen van techno-realiteiten die kunnen bijdragen aan een open, experimenteel en fair artistiek digitaal werkveld. Kunstenaars, ontwerpers en hackers, uit alle disciplines dragen bij aan de ontwikkeling van dit collectief traject.

SPLINT wordt gevoed vanuit vier jaarthema’s rond toegankelijkheid, ongehoorzame technologieën, anders dan menselijke communicatie en grenstechnologie. De thema’s staan toe om binnen de focus van het onderzoek diverse benaderingen te formuleren. Ook bieden ze openingen en aanknopingspunten voor verschillende deelnemers en partners. Het werk, de experimenten en praktijken die gedurende deze vier jaar worden ontwikkeld vormen de basis voor SPLINT, een reizende tentoonstelling voor een breed publiek.

  • 1. Techno-ongehoorzaamheid (Techno-disobedience) (2023) opent meerdere artistiek-technische paden die weerstand bieden aan de autoritaire dynamieken van technologische protocollen en toepassingen.
  • 2. Een wandelstok, plakmemo, een ander lichaam (A walking cane, sticky notes, another body) (2024) creëert een ruimte voor artistiek-technisch experiment dat dialogeert met urgente problemen rond toegankelijkheid.
  • 3. Anderwereldse communicatie (Otherworldly communications) (2025) betrekt anders-dan-menselijke vormen van uitwisseling binnen het denken over de ecologische destructie die onze techno-samenleving in snel tempo teweegbrengt.
  • 4. Unbordering (2026) is een oproep voor een kritische en radicale herbezinning van het technologische visuele controle apparaat dat opgetrokken word dichtbij en ver weg van Europese grenzen.

Voor al deze thema’s zal Constant, zoals altijd, vertrouwen op collectieve leerpraktijken en hoopt onderzoekers, activisten, kunstenaars, ontwerpers en hackers te ontmoeten en uit te nodigen die zich op veel verschillende manieren met deze onderwerpen bezighouden.