constantvzw
image Association for Arts and Media image
Vereniging voor Kunst en Media
Association pour les Arts et le Media
Vereniging voor Kunst en Media

 

CONSTANT is een Brusselse vereniging die in 1997 is opgericht met als doel : het promoten van creatieve en/of critische nieuwe media kunst, naar een publiek en naar andere kunstenaars toe. Verschillende vormen van nieuwe media worden naast elkaar, tegenover andere kunsten geplaatst. Tentoonstellingen, symposia, workshops, publikaties volgen van zeer nabij het discours over de mogelijkheden en ook grenzen van de huidige media.

CONSTANT biedt kunstenaars een netwerk aan voor technische en financi‘le ondersteuning, en confronteert in tentoonstellingen en festivals hun werk met ander vernieuwend werk. Ons terrein omvat zowel de "traditionele" (Film, Video) als de "nieuwe" media (CD-rom, Internet). Beiden worden samengebracht in tentoonstellingen, videotheken, programma's voor filmhuizen en radio, symposia en workshops.

CONSTANT is een onafhankelijk platform. En wil dat blijven. Zo dat we voor elk project apart kunnen samenwerken met eender welke andere bestaande instelling of alternatief initiatief. Wat impliceert dat we op zeer gevarieerde lokaties kunnen ageren : traditionele expositieruimten, cinemazalen, commerci‘le handelspanden, cybercafŽ's, double-decker busses...

CONSTANT organiseert jaarlijks het festival voor nieuwe media "Verbindingen / Jonctions".

   
events
contact: info@constantvzw.com - tel & fax: ++ 32 2 539 24 67