Project: Samedies

Samedies #34: ACTA & co

De 6-wekelijkse ontmoeting van vrouwen rond vrije software focuste deze zaterdag op de ACTA-akkoorden, hoe de onderhandelingen in hun werk gaan en wat wij vanuit onze burgerzin kunnen bijdragen.
We nodigden Amelia Andersdotter uit, Europese parlementariër voor de Zweedse Pirate Party, die ons een inkijk gaf in haar werk en het onderwerp: http://en.wikipedia.org/wiki/Amelia_Andersdotter
In de namiddag gingen we dieper op het onderwerp in, in gezelschap van Michel Cleempoel, co-creator van E-traces en Yoogle. We bekeken bronnen van informatie en mogelijke strategieën. De resultaten van deze dag werden gebruikt als startpunt voor de ontmoeting van de Medialabs rond ACTA in het kader van Lab2Lab.


@ Constant

rue du Fort / Fortstraat, 5 1060 Brussels