Brussel

Collaboratieve Online Video

Een workshop Open Source Video, een onderzoek naar collaboratief werk.

Remixen, hergebruik van beelden, recyclage van beelden en herbewerken van hetzelfde bronmateriaal tot nieuwe versies is een spannend terrein, dat met de opkomst van het web aan belang heeft gewonnen. Audio-visueel materiaal dat vrij is van auteursrechten, films, clips en rushes onder vrije licenties biedt de mogelijkheid tot andere vormen van audio-visuele producties; van video-databank performance, live streaming-events tot internet-tv en collectieve documentaires.

De Constant-werkgroep Open Source Video organiseerde deze workshop omdat we enthousiast zijn over de mogelijkheden die het gedistribueerde karakter van het internet biedt aan videocollectieven, artistieke, journalistieke en culturele organisaties die op meerdere locaties werken om via vlogs, internet-tv, videofeeds en video-archieven nieuwe impulsen te geven aan hun collaboratieve praktijken.
De workshop toonde modellen van open source ’workflow’ voor het produceren, verspreiden en uitwisselen van video via het internet die bijdragen aan een gezonde ecologie van kennisuitwisseling.

Gasten waren onder andere: Domagoj Smoljo, Carmen Weisskopf, Shaina Anand, Adnan Hadzi / Deptford.tv, Guy van Belle, Florian Schneider, Jan Gerber, Sebastian Luetgert, Hadrian Bnin-Bninski, Loïc Vanderstichelen, Andy Nicholson, Michael Murtaugh, 68septante, Vox, Miro.

Het volledige pogramma: osvideo.constantvzw.org/wiki/


@ Brussel

info portfolio