Are You Being Served?

The fourtheenth edition of Verbindingen/Jonctions is dedicated to a feminist review of mesh- cloud- autonomous- and D.I.Y. servers. Welcome to four intense meetingdays mixing lectures, screenings, performances, discussions and workshops.

To stay connected across multiple devices, we have come to expect unlimited access, provided by companies that traffic large amounts of data as a result. The necessary infrastructure that is put in place effects our understanding of place, both virtually and physically and it has become increasingly difficult to be intimate with the technologies that we feel familiar with. We started to wonder about what would make current networking technologies into hospitable habitats for critique, as space for artists and solidarity, teaching and learning.

What does it mean to serve and to host? What should server technology of today be about? How to re-appropriate networks for creative experiment? How to invert, detour, parasite and deflate web 3.0 notions of ’service’?

Join fellow geek-artists, techno-fanatics, queer theoreticians and phone flashers and brainstorm with us! With amongst others: Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, the Amazing Service Providing Robot and many others.

P R O G R A M M E

Thursday 12/12

14:00-19:00 Flash your smartphone in Recyclart

20:00-23:00 Are you being served? in Recyclart

Friday 13/12

10:00-18:00 Parallel networks in Constant Variable

19:00-23:00 Parallel networks in La Poissonnerie

Saturday 14/12

10:00-18:00 Great expectations in Constant Variable

20:00-23:00 Great expectations in w-o-l-k-e

Sunday 15/12

11:00-16:00 Masters and servants in w-o-l-k-e

Wordt u al geholpen ?

In de veertiende aflevering van Verbindingen/Jonctions stelt Constant een feministische kijk op servertechnologie centraal. Of je nu Cloud, Autonoom, of DIY bent, je bent van harte welkom op deze vier intense ontmoetingsdagen die je een mix van screenings, werksessies, performances, discussies en lezingen bieden.

V/J14 kijkt kritisch naar onze verwachtingen als technologie-gebruikers om voortdurend verbonden te zijn, en wel op al onze apparaten. De alom aanwezige technologische infrastructuur beïnvloedt ook ons begrip van plaats. En terwijl digitale toestellen overal in onze fysieke privé-omgeving aanwezig zijn, is een intieme omgang met de achterliggende technologie steeds moeilijker geworden.
We vragen ons af wat het betekent dat we grote bedrijven voeden met onze massale hoeveelheid data-verkeer, en hoe we genetwerkte technologie kunnen inzetten om hartelijke leefomgevingen te creëren; servers, schijven, netwerken die plaats bieden aan kritiek, kunst, solidariteit en kennisuitwisseling. Waarvoor staan begrippen als gastvrijheid, hulp en dienstverlening in een digitale netwerkomgeving?

Welke doelen zou de ’server’-technologie moeten dienen en klopt dit met de fysieke en virtuele realiteit zoals we die ervaren? Hoe kunnen we netwerktechnologie in dienst stellen van creatieve experimenten? Heeft het zin om te parasiteren op de huidige web 3.0-noties van ’service’? Bieden we alternatieven? Verwachten we dat anderen ons die diensten verlenen?

Kom mee brainstormen met geek-kunstenaars, techno fanaten, queer-academici, gsm-flashers, archivarissen, activisten en heel gewone mensen.
Met onder anderen: Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, Roberta het dienstbotje en vele anderen.

P R O G R A M M A

Donderdag 12/12

14:00-19:00 Flash je smartphone in Recyclart

20:00-23:00 Wordt u al geholpen? in Recyclart

Vrijdag 13/12

10:00-18:00 Parallele netwerken in Constant Variable

19:00-23:00 Parallele netwerken in La Poissonnerie

Zaterdag 14/12

10:00-18:00 Grote verwachtingen in Constant Variable

20:00-23:00 Grote verwachtingen in w-o-l-k-e

Zondag 15/12

11:00-16:00 Meesters en poetsers in w-o-l-k-e

On s’occupe de vous?

Verbindingen/Jonctions 14

Verbindingen/Jonctions : les journées de rencontre bi-anuelles de
Constant, proposent une perspective féministe sur des services fournis à
travers les serveurs, autant les services commerciaux que les solutions
DIY. Soyez la bienvenue lors de sessions de travail, de projections,
de conférences, performances et discussions.

V/J14 offre un regard critique sur nos attentes en tant qu’utilisateurs
de technologie, de l’envie d’ être toujours connectés sur tous nos
appareils. L’infrastructure technologique omniprésente influence aussi
notre conception de lieu. Et lorsque les appareils digitaux nous
entourent à tout moment, l’engagement intime avec la technologie
sous-jacente se complique de plus en plus. Nous nous demandons ce que signifie
notre acte de nourrir les grandes entreprises de notre trafic de données
massif. Comment pouvons-nous utiliser la technologie en réseau afin de
créer des espaces chaleureux, des serveurs, des disques et des réseaux
qui accueillent la critique, l’art, la solidarité et l’échange des
connaissances ? A l’intérieur des réseaux digitaux, quel sens ont encore des
concepts comme l’hospitalité, l’aide et le service ?

Quelle serait notre technologie de serveur idéale ? Quels types
d’expériments les artistes réalisent-ils sur les réseaux qu’ils se sont
réappropriés ? Comment hacker la version web 3.0 à des fins
personnelles ? Offrons-nous des alternatives ? Attendons-nous
des autres qu’ils nous fournissent ce genre de services ?

Venez échanger les idées avec des artistes geek, des flasheurs de
téléphone, des théoréticien.nes queer, des bricoleurs et des activistes
de serveur. Avec entre autres : Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK
!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, Roberta la bot
servitrice et pleins d’autres.

P R O G R A M M E

Jeudi 12/12

14:00-19:00 Flash ton smartphone à Recyclart

20:00-23:00 On s’occupe de vous? à Recyclart

Vendredi 13/12

10:00-18:00 Reseaux parallèles à Constant Variable

19:00-23:00 Reseaux parallèles à La Poissonnerie

Samedi 14/12

10:00-18:00 Les Grandes Espérances à Constant Variable

20:00-23:00 Les Grandes Espérances à w-o-l-k-e

Dimanche 15/12

11:00-16:00 Maîtres et serviteurs à w-o-l-k-e


@ Recyclart - Constant Variable - w-o-l-k-e - La Poissonnerie

Brussels

Are You Being Served? - Constant
Project:

Are You Being Served?

The fourtheenth edition of Verbindingen/Jonctions is dedicated to a feminist review of mesh- cloud- autonomous- and D.I.Y. servers. Welcome to four intense meetingdays mixing lectures, screenings, performances, discussions and workshops.

To stay connected across multiple devices, we have come to expect unlimited access, provided by companies that traffic large amounts of data as a result. The necessary infrastructure that is put in place effects our understanding of place, both virtually and physically and it has become increasingly difficult to be intimate with the technologies that we feel familiar with. We started to wonder about what would make current networking technologies into hospitable habitats for critique, as space for artists and solidarity, teaching and learning.

What does it mean to serve and to host? What should server technology of today be about? How to re-appropriate networks for creative experiment? How to invert, detour, parasite and deflate web 3.0 notions of ’service’?

Join fellow geek-artists, techno-fanatics, queer theoreticians and phone flashers and brainstorm with us! With amongst others: Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, the Amazing Service Providing Robot and many others.

P R O G R A M M E

Thursday 12/12

14:00-19:00 Flash your smartphone in Recyclart

20:00-23:00 Are you being served? in Recyclart

Friday 13/12

10:00-18:00 Parallel networks in Constant Variable

19:00-23:00 Parallel networks in La Poissonnerie

Saturday 14/12

10:00-18:00 Great expectations in Constant Variable

20:00-23:00 Great expectations in w-o-l-k-e

Sunday 15/12

11:00-16:00 Masters and servants in w-o-l-k-e

Wordt u al geholpen ?

In de veertiende aflevering van Verbindingen/Jonctions stelt Constant een feministische kijk op servertechnologie centraal. Of je nu Cloud, Autonoom, of DIY bent, je bent van harte welkom op deze vier intense ontmoetingsdagen die je een mix van screenings, werksessies, performances, discussies en lezingen bieden.

V/J14 kijkt kritisch naar onze verwachtingen als technologie-gebruikers om voortdurend verbonden te zijn, en wel op al onze apparaten. De alom aanwezige technologische infrastructuur beïnvloedt ook ons begrip van plaats. En terwijl digitale toestellen overal in onze fysieke privé-omgeving aanwezig zijn, is een intieme omgang met de achterliggende technologie steeds moeilijker geworden.
We vragen ons af wat het betekent dat we grote bedrijven voeden met onze massale hoeveelheid data-verkeer, en hoe we genetwerkte technologie kunnen inzetten om hartelijke leefomgevingen te creëren; servers, schijven, netwerken die plaats bieden aan kritiek, kunst, solidariteit en kennisuitwisseling. Waarvoor staan begrippen als gastvrijheid, hulp en dienstverlening in een digitale netwerkomgeving?

Welke doelen zou de ’server’-technologie moeten dienen en klopt dit met de fysieke en virtuele realiteit zoals we die ervaren? Hoe kunnen we netwerktechnologie in dienst stellen van creatieve experimenten? Heeft het zin om te parasiteren op de huidige web 3.0-noties van ’service’? Bieden we alternatieven? Verwachten we dat anderen ons die diensten verlenen?

Kom mee brainstormen met geek-kunstenaars, techno fanaten, queer-academici, gsm-flashers, archivarissen, activisten en heel gewone mensen.
Met onder anderen: Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, Roberta het dienstbotje en vele anderen.

P R O G R A M M A

Donderdag 12/12

14:00-19:00 Flash je smartphone in Recyclart

20:00-23:00 Wordt u al geholpen? in Recyclart

Vrijdag 13/12

10:00-18:00 Parallele netwerken in Constant Variable

19:00-23:00 Parallele netwerken in La Poissonnerie

Zaterdag 14/12

10:00-18:00 Grote verwachtingen in Constant Variable

20:00-23:00 Grote verwachtingen in w-o-l-k-e

Zondag 15/12

11:00-16:00 Meesters en poetsers in w-o-l-k-e

On s’occupe de vous?

Verbindingen/Jonctions 14

Verbindingen/Jonctions : les journées de rencontre bi-anuelles de
Constant, proposent une perspective féministe sur des services fournis à
travers les serveurs, autant les services commerciaux que les solutions
DIY. Soyez la bienvenue lors de sessions de travail, de projections,
de conférences, performances et discussions.

V/J14 offre un regard critique sur nos attentes en tant qu’utilisateurs
de technologie, de l’envie d’ être toujours connectés sur tous nos
appareils. L’infrastructure technologique omniprésente influence aussi
notre conception de lieu. Et lorsque les appareils digitaux nous
entourent à tout moment, l’engagement intime avec la technologie
sous-jacente se complique de plus en plus. Nous nous demandons ce que signifie
notre acte de nourrir les grandes entreprises de notre trafic de données
massif. Comment pouvons-nous utiliser la technologie en réseau afin de
créer des espaces chaleureux, des serveurs, des disques et des réseaux
qui accueillent la critique, l’art, la solidarité et l’échange des
connaissances ? A l’intérieur des réseaux digitaux, quel sens ont encore des
concepts comme l’hospitalité, l’aide et le service ?

Quelle serait notre technologie de serveur idéale ? Quels types
d’expériments les artistes réalisent-ils sur les réseaux qu’ils se sont
réappropriés ? Comment hacker la version web 3.0 à des fins
personnelles ? Offrons-nous des alternatives ? Attendons-nous
des autres qu’ils nous fournissent ce genre de services ?

Venez échanger les idées avec des artistes geek, des flasheurs de
téléphone, des théoréticien.nes queer, des bricoleurs et des activistes
de serveur. Avec entre autres : Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK
!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, Roberta la bot
servitrice et pleins d’autres.

P R O G R A M M E

Jeudi 12/12

14:00-19:00 Flash ton smartphone à Recyclart

20:00-23:00 On s’occupe de vous? à Recyclart

Vendredi 13/12

10:00-18:00 Reseaux parallèles à Constant Variable

19:00-23:00 Reseaux parallèles à La Poissonnerie

Samedi 14/12

10:00-18:00 Les Grandes Espérances à Constant Variable

20:00-23:00 Les Grandes Espérances à w-o-l-k-e

Dimanche 15/12

11:00-16:00 Maîtres et serviteurs à w-o-l-k-e


@ Recyclart - Constant Variable - w-o-l-k-e - La Poissonnerie

Brussels

Are You Being Served? - Constant
Project:

Are You Being Served?

The fourtheenth edition of Verbindingen/Jonctions is dedicated to a feminist review of mesh- cloud- autonomous- and D.I.Y. servers. Welcome to four intense meetingdays mixing lectures, screenings, performances, discussions and workshops.

To stay connected across multiple devices, we have come to expect unlimited access, provided by companies that traffic large amounts of data as a result. The necessary infrastructure that is put in place effects our understanding of place, both virtually and physically and it has become increasingly difficult to be intimate with the technologies that we feel familiar with. We started to wonder about what would make current networking technologies into hospitable habitats for critique, as space for artists and solidarity, teaching and learning.

What does it mean to serve and to host? What should server technology of today be about? How to re-appropriate networks for creative experiment? How to invert, detour, parasite and deflate web 3.0 notions of ’service’?

Join fellow geek-artists, techno-fanatics, queer theoreticians and phone flashers and brainstorm with us! With amongst others: Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, the Amazing Service Providing Robot and many others.

P R O G R A M M E

Thursday 12/12

14:00-19:00 Flash your smartphone in Recyclart

20:00-23:00 Are you being served? in Recyclart

Friday 13/12

10:00-18:00 Parallel networks in Constant Variable

19:00-23:00 Parallel networks in La Poissonnerie

Saturday 14/12

10:00-18:00 Great expectations in Constant Variable

20:00-23:00 Great expectations in w-o-l-k-e

Sunday 15/12

11:00-16:00 Masters and servants in w-o-l-k-e

Wordt u al geholpen ?

In de veertiende aflevering van Verbindingen/Jonctions stelt Constant een feministische kijk op servertechnologie centraal. Of je nu Cloud, Autonoom, of DIY bent, je bent van harte welkom op deze vier intense ontmoetingsdagen die je een mix van screenings, werksessies, performances, discussies en lezingen bieden.

V/J14 kijkt kritisch naar onze verwachtingen als technologie-gebruikers om voortdurend verbonden te zijn, en wel op al onze apparaten. De alom aanwezige technologische infrastructuur beïnvloedt ook ons begrip van plaats. En terwijl digitale toestellen overal in onze fysieke privé-omgeving aanwezig zijn, is een intieme omgang met de achterliggende technologie steeds moeilijker geworden.
We vragen ons af wat het betekent dat we grote bedrijven voeden met onze massale hoeveelheid data-verkeer, en hoe we genetwerkte technologie kunnen inzetten om hartelijke leefomgevingen te creëren; servers, schijven, netwerken die plaats bieden aan kritiek, kunst, solidariteit en kennisuitwisseling. Waarvoor staan begrippen als gastvrijheid, hulp en dienstverlening in een digitale netwerkomgeving?

Welke doelen zou de ’server’-technologie moeten dienen en klopt dit met de fysieke en virtuele realiteit zoals we die ervaren? Hoe kunnen we netwerktechnologie in dienst stellen van creatieve experimenten? Heeft het zin om te parasiteren op de huidige web 3.0-noties van ’service’? Bieden we alternatieven? Verwachten we dat anderen ons die diensten verlenen?

Kom mee brainstormen met geek-kunstenaars, techno fanaten, queer-academici, gsm-flashers, archivarissen, activisten en heel gewone mensen.
Met onder anderen: Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, Roberta het dienstbotje en vele anderen.

P R O G R A M M A

Donderdag 12/12

14:00-19:00 Flash je smartphone in Recyclart

20:00-23:00 Wordt u al geholpen? in Recyclart

Vrijdag 13/12

10:00-18:00 Parallele netwerken in Constant Variable

19:00-23:00 Parallele netwerken in La Poissonnerie

Zaterdag 14/12

10:00-18:00 Grote verwachtingen in Constant Variable

20:00-23:00 Grote verwachtingen in w-o-l-k-e

Zondag 15/12

11:00-16:00 Meesters en poetsers in w-o-l-k-e

On s’occupe de vous?

Verbindingen/Jonctions 14

Verbindingen/Jonctions : les journées de rencontre bi-anuelles de
Constant, proposent une perspective féministe sur des services fournis à
travers les serveurs, autant les services commerciaux que les solutions
DIY. Soyez la bienvenue lors de sessions de travail, de projections,
de conférences, performances et discussions.

V/J14 offre un regard critique sur nos attentes en tant qu’utilisateurs
de technologie, de l’envie d’ être toujours connectés sur tous nos
appareils. L’infrastructure technologique omniprésente influence aussi
notre conception de lieu. Et lorsque les appareils digitaux nous
entourent à tout moment, l’engagement intime avec la technologie
sous-jacente se complique de plus en plus. Nous nous demandons ce que signifie
notre acte de nourrir les grandes entreprises de notre trafic de données
massif. Comment pouvons-nous utiliser la technologie en réseau afin de
créer des espaces chaleureux, des serveurs, des disques et des réseaux
qui accueillent la critique, l’art, la solidarité et l’échange des
connaissances ? A l’intérieur des réseaux digitaux, quel sens ont encore des
concepts comme l’hospitalité, l’aide et le service ?

Quelle serait notre technologie de serveur idéale ? Quels types
d’expériments les artistes réalisent-ils sur les réseaux qu’ils se sont
réappropriés ? Comment hacker la version web 3.0 à des fins
personnelles ? Offrons-nous des alternatives ? Attendons-nous
des autres qu’ils nous fournissent ce genre de services ?

Venez échanger les idées avec des artistes geek, des flasheurs de
téléphone, des théoréticien.nes queer, des bricoleurs et des activistes
de serveur. Avec entre autres : Reni Hofmueller, Domaine Public, BITNIK
!, Maria Guggenbichler, Paul Otlet, Aymeric Mansoux, Roberta la bot
servitrice et pleins d’autres.

P R O G R A M M E

Jeudi 12/12

14:00-19:00 Flash ton smartphone à Recyclart

20:00-23:00 On s’occupe de vous? à Recyclart

Vendredi 13/12

10:00-18:00 Reseaux parallèles à Constant Variable

19:00-23:00 Reseaux parallèles à La Poissonnerie

Samedi 14/12

10:00-18:00 Les Grandes Espérances à Constant Variable

20:00-23:00 Les Grandes Espérances à w-o-l-k-e

Dimanche 15/12

11:00-16:00 Maîtres et serviteurs à w-o-l-k-e


@ Recyclart - Constant Variable - w-o-l-k-e - La Poissonnerie

Brussels