Project:

Zwak signaaal

In juni 2022 organiseert Constant een serie van 4 middagen onder de titel Zwak signaaal in café La Vieille Chechette in Brussel. die het typische format van een Constant werksessie omgooit. Zwak signaaal ziet het zoeken naar ’zwakke signalen’ als een praktijk die de gevoeligheid richt op dat wat gemakkelijk onder de radar blijft, nauwelijks waarneembaar is, of ronduit onduidelijk is.

De 4 sessies:
#1 Donderdag 02/06: Sponzige co-existentie
#2 Donderdag 09/06: Luide stiltes en modderige methodes
#3 Donderdag 16/06: Anderwereldse tongen
#4 Donderdag 23/06: Sponsachtige co-existentie v.2

Deelnemers kunnen kiezen of ze slechts één of alle sessies willen bijwonen. De 4 sessies zijn open voor iedereen zonder inschrijving. Er zal ook een literatuurlijst en een boekenplank met bronnen beschikbaar zijn in La Vieille Chechette gedurende de hele maand juni. Kinderopvang wordt ter plekke voorzien.

#1 Sponzige co-existentie

Deze workshop speelt met word2vec, een tool die wordt gebruikt voor ’word embeddings’, een techniek die gebruikt wordt om teksten voor te bereiden voor machine learning. Teksten worden gesplitst in individuele woorden waaraan word2vec nummers toekent, gebaseerd op woorden in wiens buurt ze zich bevinden. Wanneer het model getraind is kan het bijvoorbeeld synoniemen afleiden uit vergelijkbare conteksten, of het kan mogelijke woorden voorstellen om zinnen te completeren.

Met word2complex stelt Christina Cochior (Varia) een gedachtenexperiment voor om weerstand te bieden aan de afplattende betekenis die inherent is aan zo’n methode. Hoe kunnen we complexiteit behouden in machine-lezingen van gesitueerd tekstmateriaal?

Deelnemers wordt gevraagd een laptop mee te brengen.

De namiddag is in het Engels, er is hulp voor vertaling naar NL en FR.

#2 Luide stiltes en modderige methodes

Deze namiddag is gewijd aan opzettelijke stiltes, dramatische pauzes en vertroebeling als methode. Steden zijn in toenemende mate plekken vol niet-consentieuze observeringen, opgedrongen peilingen en ongevraagde overhoringen. Martino Morandi nodigt deelnemers uit in Brussel dit soort plekken te overwegen door mogelijke modderige strategieën te bespreken, teksten te lezen, herrie en stiltes te maken en amuletten te proberen.

De namiddag is in het Engels, er is hulp voor vertaling naar NL en FR.

#3 Anderwereldse tongen
Deze sessie houdt zich bezig met ongemakkelijke en speculatieve techno-affectieve praktijken, die het onwaarneembare trachten te vertalen en zich tegelijkertijd afzetten tegen ingesleten wetenschapstechnologische aannames en vooronderstellingen. Wendy Van Wynsberghe neemt deelnemers mee naar het moeras bij Wiels om daar op een speels manier hun oren te spitsen.

De namiddag is in het Engels, er is hulp voor vertaling naar NL en FR.

#4 Sponzige co-existentie (resultaten van de open call )

Ballades Infidèles is een online en offline onderzoeksgroep die werkt rond de "Ballades en jargon", 11 gedichten gecomponeerd door de 15de eeuwse dichter Françoys Villon en geschreven in de geheime taal van de "Coquillard.es", een bende Franse schurken. Terwijl deze ballades een herbestemming van taalcodes situeren om middeleeuwse sociale onderwerelden te vertellen, brengen ze een bredere reflectie teweeg rond andersheid en vervreemding binnen een ’zelfde’ taal, alsook rond obscuriteit in en door taal. Door gebruik te maken van de ballades als een kaart en een methode voor onderzoek, beweegt deze open sessie zich doorheen verschillende studievormen: conversatie, collectieve lectuur, korte presentaties, schrijf/spreekoefeningen en luistersessies. Ze worden geleid door verschillende werkgroepleden, in een open gesprek met de deelnemers.

Ballades Infidèles werd geïnitieerd door Françoys Villon en verdergezet door Simon Asencio in samenwerking met Anouchka Oler, Chloe Chignell, Cee Füllemann, etaïnn zwer, camille gerenton, Diana Duta, Loucka Fiagan, en anderen.

Ballades Infidèles was het project dat in de open oproep werd gekozen.

Deze namiddag kan plaatsvinden in het Engels en/of Frans.


@ La Vieille Chéchette


@ La Vieille Chéchette


@ La Vieille Chéchette


@ La Vieille Chéchette

Rue du Monténégrostraat 2-6, 1060 Saint-Gilles | Sint-Gillis