Project:

Zwak signaaal

OPEN OPROEP HIER

In juni 2022 organiseert Constant een serie van 4 middagen onder de titel Zwak signaaal in café La Vieille Chechette in Brussel. die het typische format van een Constant werksessie omgooit. Zwak signaaal ziet het zoeken naar ’zwakke signalen’ als een praktijk die de gevoeligheid richt op dat wat gemakkelijk onder de radar blijft, nauwelijks waarneembaar is, of ronduit onduidelijk is.

Met Zwak signaaal kijken we naar menselijke en niet-menselijke communicatiepraktijken die spelen met taalsystemen, hen openwrikken en breken, terwijl we hun altijd veranderende, onvoorspelbare en modderige kwaliteiten erkennen. Deze 4 sessies verzamelen en onderzoeken bestaande taalpraktijken, specifieke woordenschatten, interpretatief leesmateriaal, onderbrekingen en gecodeerde bedoelingen. Zwak signaaal wil de verbeeldingen die gevormd worden door de ta(a)l(en) die we (niet) gebruiken met elkaar verbinden. Ze onderzoekt de manieren waarop deze verbeeldingen reizen doorheen locaties, terminals, culturen en dimensies.

De middagen volgen verschillende thema’s:
#1 Sponzige co-existentie
#2 Luide stiltes en modderige methodes
#3 Anderwereldse tongen
#4 Sponsachtige co-existentie v.2

Deelnemers kunnen kiezen of ze slechts één of alle sessies willen bijwonen. De 4 sessies zijn open voor iedereen zonder inschrijving. Er zal ook een literatuurlijst en een boekenplank met bronnen beschikbaar zijn in La Vieille Chechette gedurende de hele maand juni. Als u van tevoren contact met ons opneemt, kunnen we ook kinderopvang ter plaatse organiseren.

#1 Sponzige co-existentie
[le multilinguisme] n’est pas une question de juxtaposition des langues, mais de leur mise en réseau. [1]

De sessie wordt geïnspireerd door trans*feministische en crip-kritieken op technologische modellen die stabiliteit en vastigheid afdwingen [2]. Ze onderzoekt praktijken die talige netwerkruimtes bewonen die niet differentiëren maar verbinden.

Vertrekkend vanuit ervaringen met meervoudige namen[2], weerstand tegen taaluniformisering [3] en behoeftes aan complexe en conflictionele vertaalbenaderingen [4] denken we na over technische, artistieke en speculatieve systemen om de meervoudige en veranderlijke kwaliteiten van talen te waarderen.

#2 Luide stiltes en modderige methodes
yoù no meester voor mi [5]

Deze namiddag is gewijd aan opzettelijke stiltes, dramatische pauzes en vertroebeling als methode. Momenten waar volledige helderheid van details niet het doel is, maar waar lichte nutteloosheid een nut heeft, een sluier van twijfel of dubbelzinnigheid wordt omarmd en waar zogenaamde onleesbaarheid tactiek kan worden tegen uitbuiting en onderdrukking. We sprokkelen benaderingen uit het vertrouwen in wartaal, het toevoegen van betekenisloze gegevens, stilte of ruis om van daaruit de juiste taal te vinden. We vertellen collectieve verhalen zonder identiteiten prijs te geven, verbergen bomen in het bos [6], onderbreken uitzendingen en gedijen het best in gedimd licht.

#3 Anderwereldse tongen
The spectrum is no longer (or never was) the exclusive realm of technocrats or medical experts [7].
Deze sessie zal zich bezighouden met ongemakkelijke en speculatieve techno-affectieve praktijken, die het onwaarneembare trachten te vertalen en zich tegelijkertijd afzetten tegen ingesleten wetenschapstechnologische aannames en vooronderstellingen. We luisteren naar jankende kosmische stralen door bits om te draaien en lezen het hete trillen en wrijven van tektonische platen; zijn er signalen die we *aan* hen zouden moeten doorgeven?

REFERENTIES
[1] Edouard Glissant. L’imaginaire des langues, p28
[2] Ren Loren Britton. Turnabouts and deadnames: shapeshifting trans* and disabled vernaculars, in Vernaculars come to Matter. Everyday Technology Press. Varia, Rotterdam
[3] Cristine Gorski Severo & Sinfree Bullock Makoni. Discourses of language in colonial and postcolonial Brazil, 2013. https://criticallanguagepolicy.paginas.ufsc.br/files/2019/03/SEVERO-MAKONI-BRAZIL.pdf
[4] In haar boek, Traduction et Violence, belicht Tiphaine Samoyault de vele vormen van geweld die zich ontrollen binnen en vanuit de vertaalpraktijk, en pleit ze voor het niet uitwissen van de vele conflictlagen die aanwezig zijn tussen culturen, talen en vertaalpraktijken. Seuil, Parijs.
[5] Margot van den Berg, Mi no sal tron tongo. Early Sranan in court records 1667 - 1767. Universiteit van Nijmegen.
[6] Seda Gürses & Femke Snelting. Obfuscation: hiding trees among the forest Reclaiming Digital Infrastructures, Constant, 2021, https://www.books.constantvzw.org/content/home/RDI/RDI.pdf
[7]Possible Bodies. Ultrasonic Dreams of Aclinical Renderings https://volumetricregimes.xyz/index.php?title=Ultrasonic_Dreams_of_Aclinical_Renderings

@ La Vieille Chéchette

Rue du Monténégrostraat 2-6, 1060 Saint-Gilles | Sint-Gillis