Wilde licenties, Cinema Sauvage

Gedurende het Cinema Sauvage film festival, organiseert Constant een brainstorm / schrijfsessie om copyleft licensies te maken.

Schrijf je eigen licentie, speciaal voor wilde films!

Veel kunstenaars, schrijvers, filmmakers, software coders en andere auteurs zijn blij met hergebruik en remixage van hun werk. Voor hen bieden Vrije Cultuur licenties zoals de GPL, Creative Commons en de Free Arts License al twintig jaar een oplossing voor de opgelegde beperkingen van de conventionele auteursrechtenwetgeving.

Maar ook die licenties beschouwen het recht van de auteur veelal als een economisch bezitsrecht, gebaseerd op de originaliteit van de individuele auteur. Wel of niet voor commercieel gebruik? Voor veel auteurs is dat niet echt het belangrijkste criterium.

Tijdens deze brainstorm en schrijf-namiddag leggen we de principes uit van Vrije Cultuur om vervolgens onze eigen Wilde licenties te formuleren. Het startpunt daarbij is niet de wet, maar wel de verlangens, de uitgangspunten en de politiek van de deelnemende makers. Waarom een film delen met wie en voor welk gebruik?

Festival Mondial des Cinémas Sauvages
vindt plaats van 11 tot 15 september, 2019

Meer info: http://www.festival-cinemas-sauvages.net/en/


@ La Cheminéee