War Machines against the War Machine

Projectie van de film “Machines in Flames” (50min)+ discussie met: Andrew Culp, Dana Papachristou and Brett Zehner [EN/FR]

De film vertelt de geschiedenis van de CLODO group, die in de jaren tachtig in Toulouse een serie mysterieuze aanslagen pleegde op computer bedrijven.
Dit is aanleiding voor Andrew Culp, Dana Papachristou en Brett Zehner om mogelijke hedendaagse artistieke en sociale interventies te bespreken rondom de wereldwijde techno-capitalistische hegemonie, opkomend extreem rechts en de neutraliserende kracht van regulering. Kun je je voorstellen gereedschappen en wapens te ontwikkelen die machts- en controlesystemen subverteren? Welke tactieken worden gevormd middels kunst en hoe kunnen die worden ingezet?


@ Studio Techno-Cul

Chaussée de Jette 388