Brussel, Antwerpen, Luik

Verbindingen / Jonctions 9: De Taal van het Delen

Verbindingen/Jonctions 9 vond plaats van 24 tot 28 november 2005 in Brussel, Luik en Antwerpen.

We wilden bijdragen aan een kritische interpretatie van de onderliggende structuren en toepassing van twee fundamentele elementen van digitale media: taal en geheugen.

We vatten beiden op als instrument voor het uitwisselen van inhoud en voor de vrije distributie van informatie. We waren nieuwsgierig naar taal en code als manier om uitdrukking te geven aan meervoudigheid en naar hoe dialecten en verbasteringen als culturele bruggen functioneren.

Een evenement met performances, lezingen, programmeren, muziek, leessessies.

Download de pdf van de VJ9-publicatie of bestel het op de VJ9 website.


@ Brussel, Antwerpen, Luik