Project: Algolit

Variaties op een Oogwenk

In het kader van het Algoliterair Trefpunt organiseert Nicolas Malevé een workshop rond computer vision.

Taal, woorden, schrijven, beschrijvingen en formuleringen zijn intiem verbonden met de manier waarop miljoenen beelden online worden georganiseerd. De evolutie van algoritmische technieken creëert nieuwe relaties tussen het kijken, informatie en kennis. Recente toepassingen voor computer vision maken veelvuldig gebruik van machine learning. Net als andere algoritmes worden machine learning algoritmes geprogrammeerd. Maar ze moeten ook getraind worden. Hedendaagse artificiële intelligentie streeft ernaar om machines de cognitieve vaardigheden van mensen ’aan te leren’.
Maar wat verstaan computerwetenschappers onder ’menselijk kijken’? En hoe vertalen ze dat in een concept waarmee gewerkt kan worden? Hun interesse gaat uit naar een heel specifiek aspect van menselijk kijken, dat van de vluchtige blik, de oogwenk, het moment van perceptie dat toelaat om onmiddellijk beslissingen te nemen, haast een perceptie van een reflexbeweging.
In deze workshop introduceert Nicolas een methode om relaties toe te kennen aan beelden en woorden, zoals die wordt beschreven in «Â What do we perceive in a glance of a real-world scene? » (Fei Fei et al. 2007). Door een variatie op deze methode voor te stellen verandert hij de focus van het experiment. Het gaat niet zozeer om het genereren van kwantitatieve data door de deelnemers, maar wel om een discussie uit te lokken over wat er op het spel staat in dit experiment en hoe het de blik van computers modelleert.

Deelname is beperkt tot 15 personen.
Graag inschrijven voor 9-11 via an@constantvzw.org


@ Maison du Livre

Rue de Rome straat 24-28, 1060 Brussels