Project: Algolit

Van woorden naar nummers via tf-idf

Algolit, de werkgroep rond vrije literatuur en code, organiseert een dag rond ’term frequency–inverse document frequency (tf-idf)’, een statistische methode die weergeeft hoe belangrijk een woord is voor document of corpus. Tf-idf wordt vaak gebruikt als gewichtsparameter in tekstmining, information retrieval en gebruikersmodellen. Of nog een andere techniek die tekst in nummers transformeert en de machine toelaat berekeningen te maken in taal.

Voorkennis of kennis van programmeren is niet nodig, maar als je kan programmeren, ben je natuurlijk ook van harte welkom. De recepten zijn een manier om via verschillende wegen toegang te krijgen tot de praktijk van algoritmisch schrijven. Je kan de recepten fysiek uitwerken, computationeel of metaforisch. De resultaten van de oefeningen worden gedocumenteerd aan het einde van de dag.


@ Constant wtc25

Tower 1, 25th floor, Kon Albert I laan 30 Av Roi Albert I, 1000 Brussels