Uitvouwen Down Dwars Delà

Een installatie van projecten en optredens

Opening: 16/12 18:00 - 22:00

Plaatsen zijn beperkt, reserveer hier een plaats: https://minifi.ca/unfolding
Maskers zijn verplicht.

Down Dwars Delà is een woordtrio uit het Engels, Nederlands en Frans. Het zijn geen vertalingen, maar eerder posities die een gesprek aangaan met de plaatsen en houdingen die we innamen, uitprobeerden en bezochten tijdens deze twee werksessies. We zien deze woorden als een vector tussen het voorbije, het buiten bereik liggende en de ervaarbare wereld.

Down Dwars Delà is de naam van twee met elkaar verbonden studiesessies die na elkaar plaatsvonden tijdens de zomer van 2021, op twee verschillende plaatsen. De ene vond plaats in de Eben-Ezer toren in Bassenge, België, de andere in het Bidston Observatorium net buiten Liverpool, Verenigd Koninkrijk. Beide plaatsen werden benaderd als instrumenten. We herbekeken de manieren van verbinden, observeren en verhalen maken die ze voortbrachten in relatie tot hun ruimere historische, geografische, sociale, ecologische, politieke en economische contexten.

Met deze reeks projecten presenteren wij enkele manieren om te tonen wat voor werk er tijdens deze collectieve werkmomenten is gebeurd.


@ See U

Building L, 1st floor
Avenue de la Couronne | Kroonlaan 227, 1050 Brussels