Open Call

DEZE OPEN CALL IS GESLOTEN
De deelnemers aan de Transmarcaties werksessie zijn:
Arkadi Zaides, Jonathan Chaim Reus, Mia Melvaer, Jerome Giller, Elvira Korman, Rajwa Tohme, Femke Snelting, Pacôme Beru /Pierre Marchand, Gabi Sobliye, Pierre Tandille, Samuel Rivers-Moore, Anne Goldenberg, Benjamin de Kosnik, Phillipe Rivière, Seda Gürses, Paulo Alvez, Francois Zajéga, Michael Murtaugh, Pierre hughebaert, Peggy Pierrot, Pascale Barret, Alexander Antonopoulos, Nishat Awan, Simone Niquille, Joanna Moll, Florence Aigner.
Co-ordinatie: Peter Westenberg, An Mertens, Donatella Portoghese.

De werksessie Transmarcaties experimeert met manieren om hier, anders en elders in kaart te brengen. De werksessie situeert zich op de kruisingen van technologie met geografie, levensloop, lichaam, terrein, en verplaatsing. Transmarcaties is geïnteresseerd in de complexiteit die ontstaat wanneer cartografie en lichamen in transitie elkaar ontmoeten. Onder lichamen in transitie verstaan we zowel migrerende lichamen als lichamen die een intern proces van verandering aangaan, zoals gendertransities. Door de situatie waarin deze lichamen zich bevinden onder de loep te nemen, ondervraagt Transmarcaties de (ir)relevantie van standaarden en de intrinsieke aanwezigheid van culturele codes. Met welke gereedschappen? Welke taal, parameters, conventies?

Open Call
We nodigen geïnteresseerden uit om zich aan te melden voor deze werksessie.
Potentiële deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden, disciplines en transverhalen. Bio-mappers, kunstenaars, gender- en migratie-activisten, wetenschapshackers, cartografen, datafeministen, self-quantifiers. Tijdens de werksessie experimenteren ze samen met software, taal, lichaam, navigatie en andere technologieën om prototypes, visualisaties en modellen te maken van al dan niet speculatieve lichaams-terrein combinaties.
In totaal nemen dertig mensen deel aan de werksessie. Constant nodigde reeds een aantal deelnemers uit om samen drie casussen voor te bereiden waarrond gewerkt zal worden. Voor deze open call zijn 18 plaatsen beschikbaar.

Werksessie?
Werksessies zijn intensieve transdisciplinaire momenten die Constant twee keer per jaar organiseert. We creëren een tijdelijke werkomgeving, waar deelnemers hun verschillende soorten expertise aan elkaar kunnen koppelen om samen ideeën, prototypes en onderzoeksprojecten te ontwikkelen. We maken bij voorkeur gebruik van Free, Libre en Open Source software en van data die beschikbaar is onder een open licentie.

Praktische info:
Transmarcaties vindt plaats in Brussel van zondag 3 tot en met zaterdag 9 december 2017. Deelname is gratis en Constant biedt reiskosten, lunch, en onderdak aan alle deelnemers. Als je interesse hebt om deel te nemen, stuur dan vóór 14 september een e-mail naar peter@constantvzw.org waarin je je deelname motiveert. We antwoorden ten laatste op 20 september 2017.

Meer info vind je op deze link: http://www.constantvzw.org/site/-Transmarcations-.html?lang=nl