Project:

Study, Practice and Proximate Critique

Het artikel Study, Practice and Proximate Critique dat Élodie Mugrefya en Peter Westenberg schreven voor MARCH Journal of art & strategy, verzamelt enkele gedachten die het werk van Constant relateren aan publiceren als een werk van: tool thinking, openbaarheid maken, samenzijn, ingrijpen op werkelijkheden en werken met protocols.

Voor Constant heeft publiceren als praktijk de potentie om mogelijkheden te genereren voor het openen en onthullen van verborgen structuren en, verder dan dat, om aan te zetten tot interactie en verandering. Wij zien recursief publiceren, dat gepaard gaat met de expliciete uitnodiging tot herschrijven en herpubliceren, als een generatief werk."

Dit artikel is het eerste van zes artikelen die MARCH Constant vroeg te schrijven in het kader van het lange termijnonderzoek Publishing As Protocol dat het tijdschrift lanceerde.


@ Online