Richtlijnen voor samenwerking: een update

De richtlijnen voor samenwerking die Constant samenstelde, stellen geen harde grenzen. Ze buigen en bewegen maar tegelijkertijd moeten ze houvast bieden wanneer nodig. De tekst wordt voortdurend bijgesteld om open te staan voor correcties en verandering, ook onder invloed van de veranderende constellatie van deelnemers waarmee Constant samenwerkt. In de afgelopen maanden werd een eerste versie getest in verschillende situaties en vervolgens bijgewerkt.

Je bent van harte uitgenodigd commentaren, scores, bedenkingen, instructies, verwachtingen en codes hier achter te laten. Deze winter maken we op basis daarvan een nieuwe update.