Rear window

Tijdens zijn residentie in de studio van Constant in WTC 25, werkte audiovisueel kunstenaar Stéfan Piat aan een update van de software en hardware voor zijn project "Rear window".

"Rear window" is een in-situ installatie waarbij geluiden van buiten de tentoonstellingsruimte worden binnengebracht. Aan de hand van microfoons opgesteld in de nabije omgeving, krijgt de bezoeker een live soundscape te horen. De installatie verandert het raam in een filmische set-up die een opening creëert in de architectuur waarbij wat we zien niet overeenkomt met wat we horen.

Na tentoonstellingen in Z33, Huis voor Hedendaagse Kunst, en Constant, Vereniging voor Kunst en Media, werd de nieuwe versie van "Rear window" onlangs in het Concertgebouw in Brugge gepresenteerd tijdens het festival Surround!

Een productie van Overtoon en Z33.
Met de steun van q-o2, Greylight projects, Constant.


@ Constant Studio

WTC Tower 1 - 25th floor
Boulevard Albert II / Koning Albert II-laan 30, 1210 Brussels