Performance: Zoumana Méïté

Hoe houden vergrijzende lichamen elkaar en hun technologische partners gezelschap? Wat vertellen ze over hun generatiegebondenheid? Kunnen we ecosystemen ontwikkelen die solidair zijn terwijl ze tijdperken en schaalverschillen overstijgen? Aan het einde van de werksessie Ageing companions / Geprogrammeerde veroudering / Les cyborgs vieillissants speelt Zoumana Méïté met elektromagnetische apparaten om te onderzoeken welke oude ideeën over de ’ziel’ deze zogenaamde nieuwe technologieën bij zich dragen. Aan de hand van observaties die hij tijdens de werksessie deed, beweegt hij met radiogolven, inktdruppels en de herinneringen van zijn eigen lichaam.

"Ik vorm het beeld van een zwarte inktdruppel die in mijn oog valt, waardoor ik me het mogelijke herinner. Ik zie elke aarzeling, bevend, sidderend als een oscillografie van mijn magnetisch geladen vlees. De geobjectiveerde trillingen zijn verspreide en gespatte sporen, die andere aarzelingen, twijfels ... en fragmenten van een georiënteerd gebaar genereren. Ik laad mijn vlees gedeeltelijk op met een sterk verlangen, met iets wat me obsedeert. Ik verzamel het vocht van mijn lever op vloeipapier. Druppels van een (id)entiteit ..."

Zoumana Méïté is een performer en theatermaker die in Brussel woont en werkt. Onlangs rondde hij het post-master programma af in a.pass, advanced performance and scenography studies.


@ De Pianofabriek

Rue du Fortstraat 35, Brussels