Oproep: Gezamenlijke Omstandigheden

Gezamenlijke Omstandigheden is een werksessie die de generatieve potentie van gedragscodes, klachtenprocedures, bugrapporten en copyleft-licenties onderzoekt. We vatten deze socio-technologische protocollen op als artistieke en activistische media en zijn nieuwsgierig naar de rol die ze kunnen spelen bij het (anders) voorstellen van complexe collectiviteit.

Met ’complexe collectiviteit’ bedoelen we bijvoorbeeld niet-normatieve menselijke constellaties, of collectieven waar deelnemers met radicaal verschillende behoeftes, achtergronden en agentschappen bijelkaar komen. ’Complexe collectiviteit’ kan zelfgekozen zijn, of het gevolg zijn van structurele krachten zoals wetten, racisme, technologie, queerphobia, oorlog, bezuinigingen en ecologische condities.

We gaan aan de slag met manieren van ’schrijven’ die verder gaan dan het typen op een toetsenbord. We nodigen je uit om te experimenteren met codes, ritmes, frequenties, scripts, scores en non-verbale overeenkomsten die regelen, uitdagen, struikelen en botsen; die vragen en problemen stellen. We articuleren condities met behulp van tijd, materiaal, lichamen, ruimtes, machines, gewoontes, herhaling en toeval.

De werksessie is geïnspireerd op trans*feministisch collectieve praktijken, anti-harassment werk en alliantie-schap (’allyship’), geweldloze communicatie, score-making, dekoloniaal en intersectioneel activisme, maar ook door manieren van doen die voortkomen uit Vrije Cultuur en Free, Libre and Open Source software.

Gezamenlijke Omstandigheden zet in op a-polariserende methodes, affirmatieve gewoontes die kaders kunnen oprekken en heroriënteren, die nieuwe woordenschatten, gestes en uitdrukkingsvormen voorstellen:

 • Ruimte maken voor steun, sympathie, onbegrip en verschil in netwerk-protocollen?
 • Gedragscodes voor servers, collectieven, netwerken, ruimtes, auteurs, data, software ... die plaats bieden aan intra-collectieve allianties, of multi-species deelnemers uit verschillende zones en tijdperken?
 • Materiële omstandigheden betrekken bij het formuleren van collectiviteit?
 • Samen-zijn articuleren zonder problemen en conflicten uit de weg te gaan, en zonder bestaande grenzen en barrieres te herbevestigen?
 • Techno-sociale protocollen opvatten als veranderlijke infrastructuren?
 • Tijdelijke, meerstemmige, generatieve procedures?
 • ... ?

Gezamenlijke Omstandigheden kadert in Iteraties, een langlopend artistiek onderzoek naar de toekomst van collectieve praktijken in een digitale context. In een estafette van groepsresidenties en presentaties werken wisselende groepen kunstenaars aan gezamenlijke installaties met copyleft bronmateriaal en open source tools. Een reflectie op de condities voor collectiviteit maakt deel uit van de artistieke experimenten die instituten en technologische infrastructuur doorkruisen. Iteraties wordt ondersteund door het European cultural program Creative Europe en ontwikkeld in samenwerking met Hangar (ES), Esc Medienkunstlabor (AU) en Dyne.org (NL).

Achtergrondmateriaal (in ontwikkeling)

Deze werksessie wordt ontwikkeld in samenwerking met Ateliers Mommen, met bijdragen van onder andere Varinia Canto Vila, Queering Damage, Lilia Mestre, Elodie Mugrefya, Martino Morandi en Loren Britton.

Werksessies

Constant organiseert om de zes maanden een werksessie. Deze tijdelijke onderzoekslaboratoria fungeren als collectieve werkomgevingen waar verschillende soorten expertise met elkaar in contact komen. Werksessies zijn intensieve situaties waar kunstenaars, softwareontwikkelaars, theoretici, activisten, activisten en anderen aan bijdragen. Tijdens workshops ontwikkelen we ideeën en prototypes die op lange termijn leiden tot publicaties, projecten en nieuwe voorstellen. Zelf-documentatie en een genereuze uitwisseling van ideeën en kennis staan centraal. Daarom werken we bij voorkeur met en aan Vrije Software en distribueren we werk onder Open Content Licenties.

Praktisch

De werksessie vindt plaats in Brussel van 8 tot 16 november 2019. Deelname is gratis en reiskosten, verblijf, en lunch worden vergoed. Constant kiest deelnemers op basis van beschikbaar reisbudget en diversiteit van expertises en ervaringen. Je bent welkom voor de volledige sessie, maar je kunt er ook voor kiezen aan een van onderstaande blokken deel te nemen:

 • Transmissies, activaties en experimenten
  Volledige periode, vrijdag 8/11 12:30 → zaterdag 16/11 15:00
 • Transmissies
  Vrijdag 8/11 12:30 → zondag 10/11 18:00
 • Transmissies en activaties
  Vrijdag 8/11 12:30 → dinsdag 12/11 18:00
 • Activaties en experimenten
  Maandag 11/11 10:00 → zaterdag 16/11 15:00

We werken met ongeveer 30 mensen en voor deze sessie hebben we nog plek voor 15 deelnemers. Let op: de werkruimte is op de eerste verdieping en helaas enkel toegankelijk via de trap.

We zoeken individuen en/of vertegenwoordigers van collectieven, bijvoorbeeld: ecologische software programmeuses, copy-left juristen, intra-performatieve choreografen, anders-autonome kunstenaars, queer netwerk managers, experimentele activisten, gefedereerde componisten.

Meld je aan door een voorbeeld te sturen van een bestaand of imaginair sociaal-technisch protocol dat jou interesseert en leg daarbij uit waarom. E-mail je voorbeeld voor 10 september 2019 aan femke@constantvzw.org. Ten laatste 21 september laten we weten of we plek voor je hebben.

Beeld: TransHackFeminist Agreement