Project:

Open oproep: Zwak signaaal

We roepen potentiële deelnemers uit verschillende disciplines op om zich aan te melden om een bijdrage te doen aan de laatste sessie van Zwak Signaal op 23 juni, onder het thema Sponzige co-existentie. Het format van een potentiële bijdrage is open, maar kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een middagprogramma, een workshop, een close reading sessie, of een installatie. Praktische informatie vindt u hieronder.

Praktische informatie voor aanvragers van de open call.

  • De deadline om een aanvraag in te dienen is 29 april 2022 en de resultaten zullen aan het einde van de eerste week van mei bekend zijn.
  • Wij kunnen een honorarium van 2000€ bieden en de productiekosten tot 2000€ dekken.
  • Wij kunnen de reiskosten binnen Europa en de verblijfskosten voor een verblijf van maximaal 4 weken in Brussel voor onze rekening nemen, of andere logistieke regelingen bespreken.
  • Jouw interventie zal plaatsvinden op 23/6, in La Vieille Chechette. La Vieille Chechette is een coöperatief uitgebaat café en tweedehands boekenwinkel in de wijk Sint-Gillis. De coöperatie wil een ontmoetingsplaats zijn voor de buurt en kleine workshops, concerten, debatten enz. organiseren. Er kunnen screenings, lezingen, etalages, installaties en voorstellingen worden georganiseerd, mits het geluidsniveau ’s avonds de buren respecteert.
  • Het is niet verplicht om het hele programma van 4 sessies te volgen, maar het is wel aangeraden. De 4 sessies zullen plaatsvinden op de donderdagen in juni, respectievelijk 2/6, 9/6, 16/6 en 23/6.

Hoe te solliciteren

  • Jouw aanmelding moet bevatten: Een tekst van 200-400 woorden over wat je wilt doen en waarom, en een PDF met wat documentatie van tussen de 2-4 eerdere projecten. Laat ons weten wat je tijdens de residentieperiode nodig hebt aan hulpmiddelen, accommodatie en infrastructuur.
  • Stuur je inschrijvingsmateriaal in een bijlage van een e-mail naar elodie@constantvzw.org voor 29 april 2022 om 21:00