Open oproep: Techno-Galactisch Software Observatorium

Van 7 tot en met 12 juni zal Het Techno-Galactisch Software Observatorium methodes en praktijken verkennen die het mogelijk maken om vormen van kritiek op software te ontwikkelen. De werksessie hebben we een ’Observatorium’ genoemd, omdat we nieuwsgierig zijn naar de verschillende manieren waarop je kunt kijken naar software. Hoe wordt software op dit moment getest en geinspecteerd, als integraal onderdeel van het productieproces, en wat zijn daarvan de implicaties? De werksessie heet ’Techno-Galactisch’ omdat we verschillende schalen van software en calculatie willen bekijken, inclusief de gemeenschappen die er aan ontwikkelen en hun politieke economieën.

Met de opkomst van online-diensten wordt het gebruik van software in toenemende mate met de productie ervan verweven, terwijl de suggestie wordt gewekt dat deze rollen tot aparte werelden behoren. Dit heeft invloed op de manier waarop software wordt gebruikt en geproduceerd, en verandert de manier waarop ze op de maatschappij inwerkt. Deze veranderingen brengen galactische rimpels teweeg, en brengen sociale structuren, arbeidsomstandigheden en persoonlijke relaties in beweging, wat resulteert in een overvloed van apparaten die naadloos individuele en collectieve informatiestromen optimaliseren en te gelde maken. De toename van software services heeft invloed op de persoonlijke levensfeer, met name op de intensieve vormgeving van identiteit en zelfmanagement. Het beïnvloedt ook de publieke sfeer, nu meer en meer bibliotheken, universiteiten en openbare infrastructuur vertrouwt op "oplossingen" aangeboden door particuliere bedrijven.

Vanwege de snelheid waarmee deze veranderingen zich reproduceren en resoneren, is er een groeiende urgentie om collectief een kritiek op en met software te ontwikkelen die verder gaat dan het nemen van afstand, en die vertrekt vanuit het feit dat we al in haar netten zijn verstrikt. Hoe kunnen we omgaan, ingrijpen, reageren en denken met software? Welke benaderingen kunnen ons toelaten om het agentschap van de verschillende actoren te erkennen, en hun manier van functioneren, hun politiek te herkennen? Welke observatie methoden stellen ons in staat tot kritisch onderzoek en positieve onenigheid?

De taal waarin gewerkt wordt tijdens deze sessie is Engels (met regematige uitstappen naar het Frans en Nederlands), lees daarom deze oproep verder in het Engels.


@ observatory@constantvzw.org