Open call: Techno-disobedience worksession Graz

Dit is een open call om deel te nemen bij de tweede werksessie rond het thema Technodisobedience die plaats zal nemen van 23 tot 28 oktober in Graz (Oostenrijk) bij esc medien kunst labor.

Komende werksessie zoomt in op ongehoorzame taktieken als middel om nieuwe paden te vinden om de sociale en politieke verwachtingen die gepaard gaan met de autoritaire turbokapitalistische kaders van Big Tech te omzeilen, in vraag stellen, te omleiden en weerstaan . We willen technologie op verschillende manieren terug claimen, omdat we erkennen dat deze zet te maken heeft met arbeid, zorg, antiracisme, queer leven en trans*feministische techno-politiek.

Deze sessie stelt voor om zich te richten op vormen van collectieve zorg in het licht van technologische onteigening: nu bedrijfsplatforms hun reorganisatie van alles als een dienst uitbreiden, worden de domeinen van zorg en reproductieve arbeid bedreigd als cruciale gebieden die actieve betrokkenheid nodig hebben om de complexiteit aan het werk te houden en schadelijke verstoring te weerstaan.

We willen vreugdevolle abolitionaire tactieken en methodologieën uitproberen die ons in staat stellen:

  • ... om collectief te leren hoe te verwerken, te helen, te bespreken, om te gaan met de complexiteit van ’samen zijn’, om te zorgen voor degenen die we kennen en degenen die we niet kennen.
  • ... om contact te maken met het precaire werk om anderen te voeden en van middelen te voorzien.
  • ... om te dromen van het uitbannen van structurele onderdrukking en geweld.

We zullen kijken naar verschillende manieren om te doen, te testen, te proberen: vertragen, jammen, terugdraaien, toekomst-speculatie, feministische manoeuvres, vreugde en ’killjoy’, lui en inneficient zijn, onzinnige benaderingen, ’good enough’ tech, (k)notworkings en vele anderen die we nog niet kennen.

Van alledaagse individuele handelingen tot collectieve gecoördineerde weigeringen, techno ongehoorzaamheid is veelvuldig en doordringend. Om onze eigen ustopia’s te kunnen schrijven (een combinatie van utopie en dystopie, want elk bevat een latente versie van de ander) zullen we ons verdiepen in de kennis en praktijken van ongehoorzaamheid en wangedrag, als middelen om technologie af te leiden van haar deterministische en oplossingsgerichte pad.

Doe met ons mee voor een week van collectief engagement in het vormgeven van intersectionele, solidaire toekomsten.

Inschijving
Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, stuur ons dan een e-mail op: info@esc.mur.at met een korte introductie van jezelf. We vragen je ook om ons een beschrijving te sturen van een "eerstehulpkit", bestaand of denkbeeldig, die betrekking heeft op de vragen en onderwerpen van de werksessie.
Kits, en vooral eerste-hulp-kits, worden vaak geleverd met verhalen en verbeeldingen van technische oplossingen of post-apocalyptische voorbereiding. In plaats daarvan willen we een verzameling stimuleren van gesitueerde kwesties die aandringen op hulp en zorg in het licht van voortdurende en gedistribueerde crisissen, en van technische objecten of systemen die nuttig kunnen zijn voor collectieve vormen van support en genezing. Wat is de schade die ons omringt en waarvoor we manieren kunnen bedenken om te genezen, te steunen, te organiseren, in opstand te komen?
De kit kan apparaten en objecten bevatten, maar ook een woordenlijst, een methodologie, een verzameling van teksten, lichaamsbewegingen...

Laten we samenkomen om deze "care repair kits" te ontwikkelen en uit te proberen als objecten en praktijken om wederzijds voor te zorgen.

Praktische info
Deze werksessie vindt plaats van 23rd until the 28th of October 2023 in Graz in de tentoonstellingsruimte space esc medien kunst labor in Bürgergasse 5, 8010 Graz en bij lokale partners zoals Traumwerk, Spektral, mur.at en the Invisible Lab. Naast deelnemers van esc en Constant is er plaats voor ongeveer 12 mensen voor de hele week. Deelname is gratis. Constant dekt de kosten voor vervoer, ontbijt+lunch en verblijf voor alle deelnemers.

De deadline voor het versturen van je sollicitatie is Thursday 31st of August 2023.

Voor al onze activiteiten zijn de Samenwerkingsrichtlijnen van Constant opgesteld. Deze richtlijnen zullen ook tijdens deze werksessie naar voren worden gebracht en geactiveerd. Lees ze zorgvuldig door voordat u zich aanmeldt:
> https://constantvzw.org/wefts/orientationspourcollaboration.en.html

Over Constant & worksessions
Constant is een non-profit artistieke organisatie die de relatie en effecten van media en technologieën op onze samenleving en het dagelijks leven onderzoekt door de lens van feminisme, multiperspectiviteit en de waarden van de F/LOSS-cultuur.

De werksessies van Constant zijn transdisciplinaire collectieve residenties. We creëren een tijdelijke werkomgeving waar deelnemers met verschillende achtergronden samenkomen om projecten en onderzoeksideeën te ontwikkelen. Ze bieden een mix van presentaties, workshops, hands-on momenten, collectieve brainstormsessies en experimenten, en soms publieke momenten zoals bezoeken, debatten, screenings, enz.
Deze werksessie wordt georganiseerd in het kader van Constant’s programma dat dit jaar draait rond ’techno-disobedience’. De werksessie in oktober wordt georganiseerd door esc medien kunst lab: https://esc.mur.at/, en is een vervolg op de eerste die plaatsvond in Brussel in juni 2023.

Over esc medien kunst labor
esc medien kunst labor is een non-profitorganisatie in Graz die zich richt op kunst en kunstproductie in technologische contexten. We willen de impact(en) begrijpen die technologie heeft op individuen, groepen, gemeenschappen en de samenleving en denken samen met verschillende beoefenaars.