Oproep: Techno-disobedience artistieke opdracht

Constant start een reeks artistieke opdrachten in het kader van zijn vijfjarig onderzoeksprogramma SPLINT: "Speculative, Libre, Intersectional Technologies". Het onderwerp van dit jaar draait om het brede spectrum van Techno-disobedience.

Met deze eerste oproep is Constant op zoek naar beoefenaars van technologieën en technieken van ongehoorzaamheid. Kunstenaars, DIY/DIWOers, ontwerpers, knutselaars, performers, onderzoekers, collectieven, activisten en andere niet-gecategoriseerde denkers en/of makers zijn welkom om zich aan te melden!

Context

Het programma dat Constant in 2023-2027 zal ontwikkelen gaat over wat wij SPLINT noemen, "Speculative, Libre and Intersectional Technologies". SPLINT is een term die is bedacht om aan te geven dat Constant zich inzet om de vraag te beantwoorden: Wat zouden vrije en intersectionele technologieën kunnen/moeten zijn? Specifiek, wat voor soort apparaten en praktijken zouden de systemische discriminaties, onderdrukkingen en uitsluitingen die in de huidige technologieën een rol spelen, kunnen aanpakken en tegengaan? SPLINT verkent het potentieel van technologie via artistieke praktijken en vice versa, op het kruispunt van intersectionele feminismen en open source software. SPLINT onderzoekt de discriminaties en structurele problemen die inherent zijn aan technologie, en voedt de verbeelding en het verbeeldingsvermogen van technorealiteiten die kunnen bijdragen aan een open, experimenteel en rechtvaardig digitaal kunstveld. SPLINT wordt gevoed door vier jaarlijkse thema’s die verschillende benaderingen binnen het onderzoeksobject zullen formuleren. Het eerste thema van SPLINT is Techno-disobedience.

Met Techno-disobedience wil Constant artistiek-activistisch verzet tegen de technologische dominantie van zowel staatsregimes als GAFAM-bedrijven stimuleren, benadrukken en ondersteunen. Constant ziet technologieën en technieken van ongehoorzaamheid als instrumenten om het paradigma van een alles controlerende en regulerende technologie in twijfel te trekken en te weerstaan. Als burgerlijke ongehoorzaamheid illustreert hoe men ongehoorzaam kan en moet zijn aan een wet die men onrechtvaardig acht, wordt technologische ongehoorzaamheid hier gesteld als een vraag: welke verplichtingen voelen we ons opgelegd door Big Tech en wat zou het kunnen betekenen om het er niet mee eens te zijn, ze te weigeren, ze niet te gehoorzamen?

Van alledaagse individuele handelingen tot collectieve gecoördineerde weigeringen, Constant ziet technologische ongehoorzaamheid als veelvoudig en alomtegenwoordig. Deze commissie wil ruimte en middelen bieden voor het ontwikkelen, experimenteren, onderzoeken en opbouwen van instrumenten en praktijken die de weigering tegenover Big Tech informeren, ondersteunen en mogelijk maken.

Over Constant
Constant is een non-profit artistieke organisatie die de relatie en effecten van media en technologieën op onze samenleving en het dagelijks leven onderzoekt door de lens van feminisme, multiperspectiviteit en de waarden van de F/LOSS cultuur : meer weten over Constant.

Praktische info
Constant biedt een budgetpakket aan dat bestaat uit een honorarium van 4.580€ (17 werkdagen volgens de baremas van de CP. 329.03) en terugbetaling van materiaalkosten (tot 500€). De werkperiode is flexibel; de opdracht kan worden ontwikkeld in een lange of korte periode tussen juni en oktober 2023, afhankelijk van de individuele situaties en behoeften van de aanvrager(s). Het kan fysiek in Brussel gebeuren, online of op een hybride manier. De commissie heeft geen vaste vorm en experimentele voorstellen worden aangemoedigd. Tijdens de werksessie die van 23 tot 28 oktober 2023 plaatsvindt in het kunstcentrum esc medien kunst lab in Graz (AT) zal een moment worden ingeruimd om de resultaten van de opdracht te delen. Specifieke details en praktische zaken in verband met de opdracht zullen voor en tijdens de ontwikkeling van het project worden besproken met het team van Constant.

Hoe aanmelden en selectieprocedure
Als je werkt aan een project dat relevant is voor het thema Techno-disobedience, solliciteer dan vóór 15 mei 2023 door een motivatiebrief te sturen naar elodie@constantvzw.org.

U kunt uw aanvraag indienen in het Engels, Frans of Nederlands. Gelieve uw artistieke en/of onderzoekspraktijk toe te lichten en uit te leggen waarom u in dit kader zou willen werken. Afhankelijk van het aantal en de relevantie van de kandidaturen zullen we één of meer kandidaten kiezen met wie we eventueel verder zullen spreken. Deze gesprekken kunnen online of in Brussel plaatsvinden. Op basis van deze gesprekken zullen wij één voorstel kiezen.

Mededeling van de definitieve beslissing: 19-05-2023
Begin van de opdracht: 01-06-2023
Einde van de opdracht: 23-10-2023


@ Online