Open Call: Residentie Spectral Desire Paths

SPECTRAL DESIRE PATHS
Spectral Desire Paths is een samenwerking tussen een kunstenorganisatie (Constant), een technologiebedrijf (Sensolus) en een onderzoeksgroep (Urban Species). Constant verbindt collectief artistiek werk met vrije software en intersectioneel feministisch denken. Sensolus maakt geolocatieve tracking tools voor wereldwijd opererende bedrijven. Urban Species ontwikkelt actie-onderzoek over participatie en stedelijkheid.

CONTEXT
Draadloze communicatienetwerken zijn alomtegenwoordig en de dichtheid van apparatuur en straling neemt toe. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de organisatie van ons dagelijks leven, maar ook voor de leefomgeving van niet-menselijke medebewoners van de planeet. Spectral Desire Paths verkent andere-connectiviteiten en moedigt her-imaginaties aan van toekomstige techno-omgevingen die niet alleen rekening houden met de kwaliteit van het menselijk leven, maar ook met de impact op alle betrokkenen. Levend of niet. Welke onbetreden paden kunnen we bewandelen in het spectrum van bandbreedtes ? Welke oriëntaties, frequenties, trillingen en in/outputs zijn wenselijk voor iedereen ? Welke perspectieven kunnen worden geopend door technologie op een ongepaste manier te gebruiken, door haar in andere contexten te brengen, door haar te collationeren, te buigen, anders te organiseren ?

Spectral Desire Paths is een tweejarig traject. Het begint met een kunstresidentie bij Sensolus. Geïnspireerd door de residentie, zal het ontwikkelde artistieke werk aanleiding geven tot een periode van verder onderzoek en experimenteren met burgers in de stedelijke omgeving. In een afsluitende fase, eind 2022, zal dit traject gedeeld worden met andere organisaties en geïnteresseerde partijen.

WE ZIJN OP ZOEK
We bieden een residentie aan voor een kunstenaar, ontwerper, collectief, gelegenheidsformatie of andere artistieke constellatie die bereid is/zijn om in de eerste fase van Spectral Desire Paths een artistiek project te ontwikkelen met behulp van de technologie van Sensolus. Sensolus maakt locatie en omgevings sensing tracking devices die aan grote objecten bevestigd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan zeecontainers of trolley’s of andere objecten die zelf geen eigen batterij of energiebron hebben. Via een online platform kunnen de objecten worden gevolgd, in kaart gebracht en beheerd. Kenmerken zijn onder meer het "0G-protocol", een algoritme voor gegevensintegriteit en een lange levensduur van de batterij, waardoor objecten zelfs kunnen worden gevolgd wanneer zij enkele maanden off-grid zijn. Op dataniveau omvatten de kenmerken lokalisatie- en activiteitsgegevens en verschillende soorten analyses die op deze gegevens voortbouwen.

Een beschrijving van de technologie is hier te vinden: (https://www.sensolus.com/tech)

We zijn nieuwsgierig naar kritische praktijken die vragen stellen bij gemeenschappelijke parameters van technologische ontwikkelingen in de context van het antropoceen, zoals: efficiëntie, optimalisatie, ontginning van hulpbronnen, vervuiling, industriële normativiteit. Vanuit onze betrokkenheid bij free/libre open source hard+software, burgerparticipatie, habitat en milieu, zouden we ook graag horen van praktijken die sociaal urgente kwesties belichten. Bijvoorbeeld: migratie, (on)gelijke behandeling, e-waste, duurzame hardware, (s)low tech, anders-urbanisme en de-globalisering.

Kandidaten moeten een hands-on benadering van technologie hebben en bereid zijn om Sensolus-technologieën te leren kennen. Het Sensolus team biedt wel ondersteuning, maar je moet wel kunnen omgaan met code, hardware, API’s, ...
Omdat het ontwikkelde werk, de sources en toegepaste methodes gedeeld moeten kunnen worden met de rest van Spectral Desire Paths, werken we zoveel mogelijk met F/LOSS tools en vrije licenties. Ervaring op dat gebied is nuttig en wordt gewaardeerd.

Aan het eind van de residency vragen we dat een fysiek spoor van het werk bij Sensolus achterblijft, bijvoorbeeld in de vorm van een kunstwerk.

PROCEDURE
Als je een artistieke praktijk hebt, of er één wilt ontwikkelen die relevant is voor dit project, meld je dan aan met een motivatie, en leg uit waarom je denkt dat je binnen dit kader kunt werken. We vragen niet om directe projectvoorstellen, maar houd je alsjeblieft niet in als je er een hebt, want dat helpt om te begrijpen welke kant je project op zou kunnen gaan. We zullen drie kandidaten kiezen met wie we verder willen praten. Deze gesprekken worden vergoed en kunnen online plaatsvinden. Op basis van deze drie gesprekken zullen we één inwoner kiezen.

TIMING
Solliciteer voor 30 april 2021 (met een motivatiebrief, artistiek cv, vaardigheden) door een e-mail te sturen naar: peter@constantvzw.org
Antwoord: 7 mei 2021
Gesprekken: 18 mei 2021 namiddag.

Residentie-periode: laatste kwartaal van 2021
De manier van werken is te bespreken tussen aanvrager en Sensolus.
Einddatum residentie: 31-12-2021

Aanbod
Honorarium: 6000 euro
Werkbudget: 2000 euro
Sensolus ondersteunt met hun technologie en infrastructuur. Constant zorgt voor inhoudelijke en productionele ondersteuning.

Sensolus: https://www.sensolus.com/
Urban Species: http://urbanspecies.org/en
Constant: https://constantvzw.org


Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid