Open Call Doodlopende Tech-Weg

Dit is een open oproep om je aan te melden voor de werksessie Doodlopende Tech-Weg.

Deadline: 15 september
Bevestiging: voor 01 oktober

We nodigen kunstenaars, stadshangers, activisten, electronica-recylisten, dwalende urbanisten, ondanks-alles-designers en anderen uit om samen een week door te brengen om praktijken te delen die te maken hebben met ’zones’ in de stad: aandachtszones, contactzones, conflictzones.

De werksessie Doodlopende Tech-Weg vindt plaats tussen 20 en 25 november. Ze onderzoekt de stad als een weefsel van insluitende en uitsluitende territoria, van beschikbaarheden en schaarsten, van verplichtingen en mogelijkheden. Technologie maakt hier altijd deel van uit. We vertrekken vanuit de observatie van relaties tussen drie verschillende vormen van zonering die in Brussel aanwezig zijn.

Ten eerste zijn er de institutionele zones: voetgangerszones, stedelijke stimuleringszones, 30 km zones, lage emissiezones, preventie- en surveillancezones ... Elk van hen heeft een eigen economische, juridische en politieke structuur.

Vervolgens zijn er zones die zich in de stad materialiseren middels communicatie-infrastructuur. Er zijn oude en nieuwe netwerken die via kabels en de ether verbindingen naar elders mogelijk maken: telefoonlijnen, glasvezels, 4G, 5G, AM, FM

En ten derde is er de lappendeken van gebruikerszones die worden omlijnd door een hele reeks recent in de stad gearriveerde fenomenen: online platformen die dankzij geo-gelokaliseerde "diensten" bewoners verstrengelen met nieuwe genetwerkte manieren om in de stad te werken, te eten, zich te verplaatsen.

Wanneer we hun interacties en hun technologische verschijningsvormen bekijken dan dient zich al snel een angstaanjagend beeld aan: ... bewaking, politie, winstbejag, stadsontwikkeling als doel op zich, telefoontracering, allerhande data-analyses... leven in de stad lijkt zich niet meer los te kunnen maken van gegevensverzameling, profilering, correlatie, kwantificering. En voor sommige bewoners vertaalt zich dat in uitsluiting, gentrificatie, en data-intimidatie. Hoe kunnen we vermijden dat we verlamd raken door het meedogenloze extractieve oogmerk van kapitalistische platforms en van vastgoedontwikkelaars? Hoe geraken we uit deze door technologie veroorzaakte doodlopende weg?

Doodlopende Tech-Weg verkent mogelijkheden om de bestaande en de denkbeeldige stad anders te doen en anders voor te stellen. We activeren wederkerige solidariteitsvormen, brengen problemen in kaart en ontwikkelen strategieën en technieken voor het organiseren van omleidingen, weerstanden en weigeringen.
DTW vat de ether en communicatie-netwerk-infrastructuren op als gemeenschapsgoed. DTW bestudeert geschiedenissen van alternatieve technologieën zoals: mesh-netwerken, vrije radio’s, korte golf amateurs. DTW bezoekt langer bestaande collectieve media projecten om te begrijpen wat er toen op het spel stond en hoe digitalisering al dan niet leidde tot het implementeren van nieuwe controlestructuren.

Wat zijn tijdelijke, of structurele mogelijkheden om ongenoegen te uiten in de openbare ruimte? Stem je automatisch in met regels en wetten terwijl je je door de stad beweegt?
Welke vormen van ontstemming helpen ons om publieke ruimte en actie te herdenken, nu geprivatiseerde en openbare ruimte steeds meer in elkaar vervloeien ? Hebben we echt inge-opt, expliciet gekozen voor totale controle, en hoe kunnen we collectief uit-opten?

Doodlopende Tech-Weg nodigt levensvormen uit die zich engageren met-, of zich interesseren voor manieren om van deze urbaan-technische processen af te wijken, ze te bestuderen, ontregelen of herbestemmen.

Programma
DTW vindt plaats in de nieuwe gedeelde werkruimte die Constant en bondgenoten sinds kort renoveren en bewonen. DTW biedt mogelijkheden voor collectieve uitwisseling afgewisseld met stadsbezoeken, presentaties en film vertoningen.
Deelnemers zullen doorheen de week tijd hebben om onderzoekende artistieke concepten en voorstellen te ontwikkelen, individueel of samen met anderen. We zijn nieuwsgierig naar mogelijkheden die ontstaan wanneer we ’uitzenden’ als praktijk op de breedst mogelijke manier opvatten. Bijdrages worden gedaan door onder andere: Urban Species, Radio Panik, IEB, ZinTV, A.C.T.I.C.

We bieden aan
Deelname is gratis. Constant betaalt reiskosten, ontbijt en lunch en verblijf voor alle deelnemers.

Aanmelden
Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, schrijf dan een email met een paar lijntjes motivatie en indien mogelijk links naar werk dat je relevant vindt.
- >
peterATconstantvzw.org


@ Online