Project: Alchorisma

Oproep tot Deelname: Alchorisma

Alchorisma is een verzonnen woord dat verwijst naar de relaties tussen algoritmes, charisma, ritme, alchemie en karma. Alchorisma is een werksessie van Constant die panpsychische wereldbeelden wil integreren in de ons omringende charismatische technologie. We gaan op zoek naar manieren om bestaande algoritmische modellen te infecteren met filosofieën die het samenleven met niet-menselijke wezens centraal stellen.

Alchorisma vindt plaats in Z33, Huis voor Actuele Kunst in Hasselt, van zondagmiddag 2 december tot zaterdagavond 8 december 2018. De voertaal is Engels.

Werksessies zijn intensieve transdisciplinaire momenten die Constant twee keer per jaar organiseert. We creëren een tijdelijke werkomgeving waar deelnemers hun verschillende soorten expertise aan elkaar kunnen koppelen om samen ideeën en onderzoeksprojecten te ontwikkelen. We maken bij voorkeur gebruik van Free, Libre en Open Source software en van data die beschikbaar is onder een open licentie.

Aanleiding

Algoritmes hebben hun weg gevonden naar ons alledaagse leven via wiskunde en informatica. Het zijn reeksen van regels, gedragingen of methodes die aan de basis liggen van de softwares die we gebruiken. Algoritmes zijn verstrengeld geraakt met probleemoplossende visies van ingenieurs, en meer recent ook met strategieën van marketeers, patentenverzamelaars en vaak moreel verontrustende procedures voor besluitvorming.
Maar algoritmes beperken zich niet tot machines. Ze zijn inherent aan alle materie, organisch en anorganisch, microscopisch en macroscopisch. Ze beschrijven ook generatieve processen van levende wezens, de vertakking van bomen, bijvoorbeeld, celdelingen of bewegingen van menigten en vloeistoffen.

Zelden zien we de algoritmes zelf, omdat ze ingebed zijn in broncode, wetten uit de natuurkunde of DNA. We zijn wel omringd met hun effecten. Zwijgzame en onzichtbare algoritmes bepalen vaak wat we doen, ze beïnvloeden processen en gedragingen in het menselijk samenleven, economieën en rechtsstelsels. Maar de beïnvloeding is wederzijds, ook wij hebben agency en kunnen hun gedrag en richting mee bepalen. Door bijvoorbeeld de algoritmes van een juridische code te wijzigen, kunnen rivieren, bossen en bergen wettelijke rechten krijgen die hen beschermen tegen menselijke exploitatie (bijv. de erkenning van de Whanganui-rivier als ’persoon’ in Nieuw-Zeeland of de opname van rechten voor de natuur in de grondwet van Ecuador ).

Alchorisma onderzoekt de mogelijkheden om het algoritmische te infecteren, besmetten en transformeren met andere wereldbeelden, die niet exclusief gericht zijn op mensen. Ze wil een gemeenschappelijk werkveld vormen, vanwaaruit algoritmes zich kunnen beginnen bevrijden van strikt optimaliserende concepten.

Werksessie

In de specifieke context van het voormalige begijnhof van Z33, benaderen we het concept van niet-antropocentrische algoritmes door ons vertrouwd te maken met de perspectieven van bomen, stenen en spirits. Elk van deze entiteiten kan een toegang bieden naar een panpsychisch wereldbeeld: een voorstel waarin alle materie een vorm van bewustzijn heeft, waarmee we in dialoog kunnen gaan. Alchorisma wil een collectief proces van samenwerking in gang zetten tussen de deelnemers - mensen, bomen, stenen en spirits, - vanuit archetypes die wijzen op veranderende relaties tussen mensen en de rest van de wereld.

Welke patronen, veranderingen en gedragingen kunnen we ontdekken in dialoog met stenen, bomen en spirits? Welke algoritmes liggen aan de basis van hun eigenschappen, processen en noden? Hoe kunnen we die vertalen naar voor ons leesbare vormen? Op welke manier kunnen die algoritmische modellen (dis)functioneel worden? En hoe kunnen ze ons leren om beter om te gaan met niet-enkel-menselijke entiteiten?

Na het exploreren van algoritmes voor specifieke soorten tijdens de eerste dagen, willen we samen een algoritmische structuur ontwerpen waarin deze niet-antropocentrische modellen gecombineerd kunnen worden in een generatief ecosysteem. Een soort interconnecterend weefsel of algoritmische samenlevingsruimte. Een plek waar we kunnen samenwerken met spirits, stenen, bomen en andere entiteiten die zich misschien tijdens de week nog aansluiten. We ontwikkelen samen prototypes, modellen en concepten die de verbeelding opentrekken rond alchorismatische algoritmische modellen.

Daarbij worden we begeleid door volgende gidsen:
* Anne-Laure Buisson, An Mertens (Constant) coordineren de week en tonen hoe je vrienden kan worden met een boom.
* Maja Kuzmanovic & Nik Gaffney (FoAM) verkennen panpsychisme en animisme in hedendaagse technomaterialistische samenlevingen. Voor Alchorisma focust FoAM zich op geologische substraten van digitale technologie. Vanuit hun tijdelijke residentie in Japan nodigen ze je uit om je af te stemmen op geologische entiteiten en ijstijdsbelevingen, om te experimenteren met algoritmes die het binaire onderscheid doen vervagen tussen natuur en cultuur, menselijk en niet-menselijk, leven en dood. https://fo.am/
* Het collectief RYBN presenteert hun werk ADM XI en Data Ghosts als casestudies van het integreren van niet-menselijke entiteiten in de algoritmische wereld. Met de methodologie die ze daarvoor hebben ontwikkeld, werken we samen een gemeenschappelijke syntax (grammatica en grafische vormen) uit voor de week. http://rybn.org/
* Marleen Verschueren, Linda Verplancke, Karin Van Ginneken, Martina Gylsen, Nele Deman, Erik De Wilde en Ingrid Baisier, een groep lokale sjamanen, nodigen je uit in de wereld van de spirits met een ritueel aan het begin van de werksessie.

Deelname

Als je interesse hebt om deel te nemen, stuur dan vóór 21 september 2018 een e-mail in het Engels naar an@constantvzw.org, waarin je je deelname motiveert en indien mogelijk, referenties toevoegt over je werk. We antwoorden ten laatste op 1 oktober 2018. Constant nodigt 15 deelnemers uit via deze open call. Als je geselecteerd bent, is de deelname gratis, Constant vergoedt een deel van de reiskosten en zorgt voor lunch en onderdak.

Deelnemers van alle leeftijden zijn van harte welkom zich aan te melden. We kijken uit naar mensen met verschillende achtergronden, disciplines en nationaliteiten. Je kan programmeur zijn, ingenieur, kunstenaar, wetenschapper of ontwerper met interessen om panpsychische concepten in je werk te integreren. Of je bent misschien een speculatief filosoof, een hedendaagse alchemist, een techno-sjamaan, een radicale milieuactivist of een heks met liefde voor machine-learning, geïnteresseerd in het ontwikkelen van scores en algoritmes, of het transformeren van je spreuken en recepten in een systemische hack of uitvoerbare code.

Alchorisma wordt ontwikkeld door vereniging voor kunst en media Constant in samenwerking met Z33, Huis voor Actuele Kunst in Hasselt, in de context van hun Research Studio Time. Lees meer over Studio Time: http://z33research.be/studiotime/.

Beeld: Bagus Putra Muljadi. Bentheimer Sandstone. Digital Rocks Portal (September 2015). http://www.digitalrocksportal.org/projects/11