Project: Algolit

Op zoek naar narratieve perspectieven van Neurale Netwerken #3

Algolit zet de expeditie in neurale netwerken verder, op zoek naar hoe hun proces leesbaar, zichtbaar, verstaanbaar kan worden gemaakt. Deelnemers kiezen hoe ze tewerk gaan, via lectuur, tutorials of experimenten met code, alleen of in gezelschap. Bevindingen en ervaringen worden doorheen de dag gedeeld.

Algolit is een project van Constant, een werkgroep rond i-literature, vrije code en tekst.


@ Constant wtc25

WTC Tower 1, 25th floor, Kon Boudewijnlaan 30-32, 1000 Brussel