Project: Algolit

Op zoek naar een narratief perspectief van Neurale Netwerken #2

Algolit neemt een tweede duik in neurale netwerken op zoek naar hoe hun proces leesbaar, zichtbaar, verstaanbaar kan worden gemaakt. Een van de taken is om de toegewijde computer voor ons aan het werk te zetten!

Algolit is een project van Constant, een werkgroep rond i-literature, vrije code en tekst.


@ Constant wtc25

WTC Tower 1, 25th floor, Kon Boudewijnlaan 30-32, 1000 Brussel