Project: Algolit

Op weg naar Collective Vriendelijkheid?

’Een Gevoelsthermometer’ is een van de installaties in de tentoonstelling van het Algoliterair Trefpunt. Het is eveneens het uitgangspunt van de workshop.

’Een Gevoelsthermometer’ stelt vragen aan vaak gebruikte taalmodellen gemaakt met gebruik van machine learning, zoals GloVe and word2vec. Omdat ze een deel van het Internet gebruiken als trainingdata, wordt van deze modellen gezegd dat ze leren van een ’collectieve intelligentie’.

’Een Gevoelsthermometer’ scoort geschreven zinnen als eerder positief of negatief. Deze techniek wordt sentiment-analyse genoemd. Ze wordt wereldwijd ingezet als een manier om succes te meten in marketing en andere campagnes.
’Een Collectief Gevoelsmeter’ is gemaakt op basis van een script van software ingenieur Rob Speer. Hij toont hoe racistische vooroordelen automatisch deel zijn van dit model, wanneer het gevraagd wordt om cultuurspecifieke zinnen te beoordelen.

’Een Collectief Gevoelsmeter’ roept uiteenlopende vragen op. Tijdens deze workshop stellen de leden van Algolit het script voor, en gaan in op de verschillende stappen en onderdelen van het maakproces. In functie van de interesses en vaardigheden van de deelnemers, kunnen we het script ook andere vragen laten stellen aan het algoritmisch onderbewustzijn. Of het kan op verschillende manieren worden aangepast, zodat het leidt tot meer begrip en alternatieve standpunten.

De voertaal van deze workshop is Engels.
Met: Manetta Berends, Cristina Cochior, Gijs De Heij, Hans Lammerant, An Mertens
Graag reserveren voor 9-11 door een berichtje te sturen naar an ///atttt/// constantvzw /// dottt /// org


@ Maison du Livre

Rue de Rome straat 24-28, 1060 Brussels