Ongebonden Bibliotheken Werksessie

“Tools cannot be separated from the knowledge systems in which they have been imagined and made”
Frozen Social Relations and Time for a Thaw: Visibility, Exclusions, and Considerations for Postcolonial Digital Archives by Martha Nell Smith, 2014

Ongebonden Bibliotheken is een werksessie die vragen stelt over en experimenteert met bibliotheken als kennissystemen. We bekijken bibliotheken in hun fysieke en digitale aanwezigheid naast hun afzonderlijke elementen (materialen, categorisatiesystemen, protocollen, menselijke arbeid, plaats, missies, middelen...) die de vorm(en), implicaties en betekenis van de bibliotheken op verschillende manieren configureren.

Wij kijken naar bibliotheken in hun veelvoud en mogelijkheden; van een gezaghebbende positie die verweven is met koloniale en patriarchale erfenissen tot gemeenschapsgerichte processen die geworteld zijn in lokale urgenties. Bibliotheken hebben veel verschillende facetten. Ook wordt belang gehecht aan digitale infrastructuren en gereedschappen die het potentieel hebben om dominante praktijken in vraag te stellen, door de voorwaarden voor toegankelijkheid en inspraak te verbreden.

Deze werksessie is georganiseerd in samenwerking met Muntpunt (Brussel), BNA-BBOT (Brussel), BAL (Brussel), OSP (Brussel), Infrastructural Manoeuvres (Amsterdam), Hackers & Designers (Amsterdam), Mayday Rooms(Londen), The People Speak (Londen).
Met een grote dank je wel aan KBR (Brussel).

Werksessies

Constant organiseert elke zes maanden een werksessie. Werksessies opereren als tijdelijke onderzoekslaboratoria, collectieve werkomgevingen waar verschillende soorten expertise met elkaar in contact komt. Werksessies zijn intensieve multidisciplinaire situaties waaraan kunstenaars, softwareontwikkelaars, theoretici, activisten en anderen deelnemen. Tijdens werksessies ontwikkelen we ideeën en prototypes die op lange termijn leiden tot publicaties, projecten en nieuwe voorstellen.

Praktisch

Unbound Libraries probeert het collectieve onderzoek te ondersteunen door verschillende manieren van uitwisseling en tijdelijkheid voor te stellen. De deelnemers zijn niet fysiek bij elkaar en gebruiken een reeks online tools om contact te houden. Tijdens de maand mei organiseren we langzame introducties tot elkaars projecten en interesses via asynchrone conversaties, luister-, kijk- en schrijfsessies. Van 1 tot 5 juni volgen 5 dagen van intensief onderzoek en uitwisseling. Deze onderzoeksperiode wordt geritmeerd door individueel of groepsonderzoek en online uitwisseling tussen deelnemers. Autodocumentatie en genereuze uitwisseling van ideeën en kennis staat hierbij centraal.

We werken bij voorkeur met vrije software en publiceren werk onder vrije licenties. Ook al verdedigen we een vrije en open source filosofie, we zijn ons ook bewust van de relaties tussen Open Access ideologieën en koloniaal extractivisme. Deze werksessie is een gelegenheid om te experimenteren met manieren van delen die voorbijgaan aan het binaire model van open versus gesloten. Dit model nodigt niet uit om complexiteit en poreusheid mee te nemen in onze verbeelding. We willen rekening houden met het recht op ondoorzichtigheid in de toegankelijkheid en overdracht van kennis, vooral in relatie tot gemarginaliseerde gemeenschappen.


@ on-line / en ligne