Networks of Ones Own episode 1: Etherbox

Networks Of One’s Own is een periodieke paranodale publicatie die collectief geschreven wordt in een netwerk. Elke episode wordt gezien als de ’release’ van een softwarestack, die gecontextualiseerd wordt in zijn specifieke praktijk. De serie is gericht op het documenteren van een set van instrumenten, ervaringen, manieren van werken die divers zijn in termen van hun temporaliteit, granulariteit en persistentie.

Deze eerste aflevering in de serie bevat documentatie, handleidingen, essays en een software release van Etherbox. Etherbox een constellatie van praktijken en tools ontwikkeld in en rond Constant. De publicatie wordt gelanceerd tijdens het Techno Galactic streamingevenement.


@ On-line + WTC Tower 1, 25th floor

Boulevard Albert II / Koning Albert II-laan 30, Brussels