Netwerk

Constant is lid van:

Brussels Kunstenoverleg (BKO)

De vzw Brussels Kunstenoverleg werd eind 2002 opgericht om het overleg binnen de Brusselse professionele kunstensector te structureren, uit te breiden, te stimuleren en te organiseren. In het overlegplatform zetelen medewerkers van meer dan 100 artistieke organisaties.

Het BKO groeide uit het informele overleg dat de organisaties van de professionele podiumkunsten in Brussel sinds 2000 hadden uitgebouwd. Dit informele overleg vroeg op termijn om een meer structurele manier van werken en vroeg de Vlaamse Gemeenschapscommissie om financiële steun voor de verdere uitbouw en organisatie van dit overleg.

Het Brussels Kunstenoverleg werkt nauw samen met de Franstalige zusterorganisatie Réseau des Arts à Bruxelles (RAB).

www.brusselskunstenoverleg.be

Interface3, Brussels vormingcentrum voor werkzoekende vrouwen

Interface3 wil het professionele vormingsaanbod voor vrouwen uitbreiden en diversifiëren. Ze creëren een plek waar vrouwen de nodige kennis kunnen verwerven die hen in staat stelt om een carrière uit te bouwen op een arbeidsmarkt waar computervaardigheden niet alleen een grote aanwinst betekenen, maar intussen ook een must!

Om dit doel te bereiken biedt de organisatie verschillende modules aan, zoals bewustwording en initiatie in informatie- en communicatietechnologie, oriëntatiemodules waarin vrouwen kennismaken met de verschillende beroepen in de IT-sector en ten slotte ook gecertifieerde opleidingen voor specifieke ICT-beroepen of beroepen waarin intensief gebruik wordt gemaakt van IT-gereedschappen.

Waarom is dit belangrijk? Mede dankzij het internet is de digitale kloof tussen mannen en vrouwen geleidelijk verminderd, als het gaat om toegang en gebruik van machines. Helaas verbergt dit vrijwel gelijke gebruik een belangrijke onevenwicht als het gaat om het beheersen van deze technologieën, het beheren ervan en de ontwikkeling van IT-objecten. Als we kijken naar de groep IT-professionals, dan vertegenwoordigen vrouwen daarin minder dan 20%.

www.interface3.be

Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

oKo (Overleg Kunstenorganisaties) wil als ledenvereniging de belangen van de organisaties uit de professionele kunstensector vertegenwoordigen en een sterke, representatieve spreekbuis zijn. Zij wil actief met en voor haar leden werken en zowel beleidsmakers, betrokken actoren, als het publiek sensibiliseren over het belang van de kunsten in een samenleving en hen, waar nodig, aanzetten tot engagement.

Met meer dan 200 leden is oKo een aanspreekpunt en gesprekspartner voor overheid, beleidsmakers en beleidsuitvoerende organen. oKo behartigt in deze dialoog de artistieke, economische en sociale belangen van haar leden. Zij formuleert standpunten in de pers en wordt op regelmatige basis door de overheid geconsulteerd inzake beleidsmatige aangelegenheden. Daarnaast voert oKo een permanente evaluatie van het kunstenbeleid, op basis van een dialoog met haar leden.

www.overlegkunsten.org

Constant doet mee:

Juist is Juist
Juist is Juist is een kennisplatform met toolbox dat de nodige handvatten aanreikt om op basis van een gelijkwaardig partnerschap in een samenwerking te stappen. Juist is Juist houdt er rekening mee dat fair practices al naargelang de context kunnen verschillen – zonder daarbij ooit de juridische en solidaire basisprincipes ter discussie te stellen. Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Het doet dat voor alle disciplines: podiumkunsten, muziek (van pop tot klassiek), beeldende en audiovisuele kunsten. Iedereen die creëert, speelt, tentoonstelt, cureert en resideert heeft dankzij Juist is Juist toegang tot informatie over juiste arbeidsrelaties. En dat voor alle betrokken partijen: opdrachtgevers en opdrachtnemers, producenten en coproducenten, presentatieplekken en bespelers.

https://www.juistisjuist.be/

Constant ondersteunt:

a.pass

A.pass is een lab dat onderzoek ontwikkelt naar performativiteit en scenografie, in een internationale artistieke en educatieve context. Het instituut omvat twee complementaire organen die parallel en in dialoog opereren: een postmasterprogramma en een onderzoekscentrum.
A.pass biedt een eenjarige artistieke onderzoeksopleiding op postmaster niveau voor kunstenaars en theoretici, gebaseerd op de principes van samenwerking en transdisciplinariteit. Het a.pass artistiek onderzoekscentrum ontwikkelt, documenteert en archiveert tools voor kwalitatieve en relevante artistieke onderzoekspraktijken. Het onderzoekscentrum gebruikt dit groeiende archief om te communiceren en te interageren met het artistieke en educatieve veld en fungeert als een forum voor de ontwikkeling van kritische benaderingen van artistiek onderzoek in het algemeen.

https://apass.be/

Just For The Record

Just For The Record brengt de vertegenwoordiging van gender in nieuwe media onder de aandacht, meer bepaald in nieuwe schrijf-gemeenschappen zoals Wikipedia. Wat betekent de genderverhouding binnen deze platforms voor de manier waarop geschiedenis wordt vastgelegd? Platforms zoals Wikipedia hebben een aanzienlijk belang in onze samenleving verworven. Omdat ze nieuwe schrijf- en publiceer-gereedschappen introduceren waarmee de teksten tot stand komen, kunnen we stellen dat de geschiedenis herschreven wordt. Om deze vraagstukken aan te pakken stelt Just For The Record een serie evenementen voor in Brussel tussen edit-a-thon, lezing en performance.

http://justfortherecord.space

Labobis

LaboBis ontstond in 2012 na de ontmoeting van enkele amateurs die de gemeenschappelijke wens hadden om hun werk gemakkelijk te kunnen ontwikkelen. Labobis is ondergebracht in de kelder van het kantoor van Constant en is gewijd aan filmontwikkeling, dat wil zeggen een reeks rudimentaire hulpmiddelen voor ontwikkeling. Het werkt op een participatieve en vrijwillige manier.
https://www.filmlabs.org/labs/labobis/

Nubo

Nubo is een Belgische sociale coöperatie die digitale basisdiensten zal aanbieden aan particulieren: e-mail adres (e-mail) en online opslagruimte (cloud), d.w.z. een aanbod dat gelijkwaardig is aan de diensten van Gmail, Outlook, Apple iCloud, Dropbox, WeTansfer, Google Drive.... maar ditmaal in een kader dat de privacy respecteert.

In een tijd waarin privacy een handelswaar is, is het doel om iedereen in staat te stellen een alternatief te vinden voor de zogenaamde "gratis" diensten, maar die worden vergoed door gebruik te maken van onze persoonlijke gegevens en onze aandacht af te leiden. Een alternatief voor GAFAM is mogelijk.

https://nubo.coop

OSP (Open Source Publishing)

OSP maakt grafisch ontwerp met behulp van alleen vrije en open source software-stukken van software die hun gebruikers uitnodigen om deel te nemen aan de uitwerking ervan. Opgericht in 2006 in het kader van de Brusselse kunstorganisatie Constant, bestaat de OSP-caravaan nu uit een groep personen met verschillende achtergronden en praktijken: typografie, grafisch ontwerp, cartografie, programmering, wiskunde, schrijven, performance. Door middel van een samenwerkingspraktijk werken ze aan workshops, projecten in opdracht of in eigen beheer, op zoek naar een herdefiniëring van hun speeltuin, en graven ze naar een intiemere relatie met de instrumenten.

http://osp.kitchen/

Wikipedia

Wikipedia is een online-encyclopedie met inhoud die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is. De Nederlandstalige versie startte op 19 juni 2001 en is, gemeten naar het aantal artikels, met ruim 1,8 miljoen artikels de op drie na grootste taalversie.
Wikipedia wordt gehost door de Wikimedia Foundation, een non-profit organisatie die ook andere projecten huisvesten, zoals Wikimedia Commons (vrije media repository), Wikibooks (vrije boeken en handleidingen), MediaWiki (ontwikkeling van vrije software), enz.

https://nl.wikipedia.org/