Netwerk

Constant is lid van:

Brussels Kunstenoverleg (BKO)

De vzw Brussels Kunstenoverleg werd eind 2002 opgericht om het overleg binnen de Brusselse professionele kunstensector te structureren, uit te breiden, te stimuleren en te organiseren. In het overlegplatform zetelen medewerkers van meer dan 100 artistieke organisaties.

Het BKO groeide uit het informele overleg dat de organisaties van de professionele podiumkunsten in Brussel sinds 2000 hadden uitgebouwd. Dit informele overleg vroeg op termijn om een meer structurele manier van werken en vroeg de Vlaamse Gemeenschapscommissie om financiële steun voor de verdere uitbouw en organisatie van dit overleg.

Het Brussels Kunstenoverleg werkt nauw samen met de Franstalige zusterorganisatie Réseau des Arts à Bruxelles (RAB).

www.brusselskunstenoverleg.be

Interface3, Brussels vormingcentrum voor werkzoekende vrouwen

Interface3 wil het professionele vormingsaanbod voor vrouwen uitbreiden en diversifiëren. Ze creëren een plek waar vrouwen de nodige kennis kunnen verwerven die hen in staat stelt om een carrière uit te bouwen op een arbeidsmarkt waar computervaardigheden niet alleen een grote aanwinst betekenen, maar intussen ook een must!

Om dit doel te bereiken biedt de organisatie verschillende modules aan, zoals bewustwording en initiatie in informatie- en communicatietechnologie, oriëntatiemodules waarin vrouwen kennismaken met de verschillende beroepen in de IT-sector en ten slotte ook gecertifieerde opleidingen voor specifieke ICT-beroepen of beroepen waarin intensief gebruik wordt gemaakt van IT-gereedschappen.

Waarom is dit belangrijk? Mede dankzij het internet is de digitale kloof tussen mannen en vrouwen geleidelijk verminderd, als het gaat om toegang en gebruik van machines. Helaas verbergt dit vrijwel gelijke gebruik een belangrijke onevenwicht als het gaat om het beheersen van deze technologieën, het beheren ervan en de ontwikkeling van IT-objecten. Als we kijken naar de groep IT-professionals, dan vertegenwoordigen vrouwen daarin minder dan 20%.

www.interface3.be

Free Software Foundation (FSF)

Free Software Foundation (FSF) is een vereniging zonder winst met de wereldwijde missie om de vrijheid van de computergebruiker te stimuleren en de rechten van alle vrije-softwaregebruikers te verdedigen. De Free Software Foundation gebruikt enkel vrije software voor haar werk.

Nu onze maatschappij steeds meer afhankelijk wordt van computers, is de software die we gebruiken van cruciaal belang voor de toekomst van een vrije samenleving. Vrije software laat toe om de controle te behouden over de technologie die we gebruiken in onze huizen, scholen en bedrijven. Daar werken de computers immers voor individuele en collectieve belangen, en niet voor privé-bedrijven of overheden die ons misschien wel willen beperken of monitoren.

De Free Software Foundation wil de vrijheid van software-gebruikers vrijwaren door de ontwikkeling en het gebruik van vrije (als in vrijheid) software te stimuleren,
de documentatie ervan - in het bijzonder het GNU-besturingssysteem - en door campagne te voeren tegen praktijken die de vrijheid van computergebruikers in het gedrang brengen, zoals Digital Restrictions Management (DRM) en software-patenten.

www.fsf.org

Overleg Kunstenorganisaties (oKo)

oKo (Overleg Kunstenorganisaties) wil als ledenvereniging de belangen van de organisaties uit de professionele kunstensector vertegenwoordigen en een sterke, representatieve spreekbuis zijn. Zij wil actief met en voor haar leden werken en zowel beleidsmakers, betrokken actoren, als het publiek sensibiliseren over het belang van de kunsten in een samenleving en hen, waar nodig, aanzetten tot engagement.

Met meer dan 200 leden is oKo een aanspreekpunt en gesprekspartner voor overheid, beleidsmakers en beleidsuitvoerende organen. oKo behartigt in deze dialoog de artistieke, economische en sociale belangen van haar leden. Zij formuleert standpunten in de pers en wordt op regelmatige basis door de overheid geconsulteerd inzake beleidsmatige aangelegenheden. Daarnaast voert oKo een permanente evaluatie van het kunstenbeleid, op basis van een dialoog met haar leden.

www.overlegkunsten.org

Constant ondersteunt:

a.pass

A.pass is een lab dat onderzoek ontwikkelt naar performativiteit en scenografie, in een internationale artistieke en educatieve context. Het instituut omvat twee complementaire organen die parallel en in dialoog opereren: een postmasterprogramma en een onderzoekscentrum.
A.pass biedt een eenjarige artistieke onderzoeksopleiding op postmaster niveau voor kunstenaars en theoretici, gebaseerd op de principes van samenwerking en transdisciplinariteit. Het a.pass artistiek onderzoekscentrum ontwikkelt, documenteert en archiveert tools voor kwalitatieve en relevante artistieke onderzoekspraktijken. Het onderzoekscentrum gebruikt dit groeiende archief om te communiceren en te interageren met het artistieke en educatieve veld en fungeert als een forum voor de ontwikkeling van kritische benaderingen van artistiek onderzoek in het algemeen.

https://apass.be/

Just For The Record

Just For The Record brengt de vertegenwoordiging van gender in nieuwe media onder de aandacht, meer bepaald in nieuwe schrijf-gemeenschappen zoals Wikipedia. Wat betekent de genderverhouding binnen deze platforms voor de manier waarop geschiedenis wordt vastgelegd? Platforms zoals Wikipedia hebben een aanzienlijk belang in onze samenleving verworven. Omdat ze nieuwe schrijf- en publiceer-gereedschappen introduceren waarmee de teksten tot stand komen, kunnen we stellen dat de geschiedenis herschreven wordt. Om deze vraagstukken aan te pakken stelt Just For The Record een serie evenementen voor in Brussel tussen edit-a-thon, lezing en performance.

http://justfortherecord.space

Nubo

Nubo is een Belgische sociale coöperatie die digitale basisdiensten zal aanbieden aan particulieren: e-mail adres (e-mail) en online opslagruimte (cloud), d.w.z. een aanbod dat gelijkwaardig is aan de diensten van Gmail, Outlook, Apple iCloud, Dropbox, WeTansfer, Google Drive.... maar ditmaal in een kader dat de privacy respecteert.

In een tijd waarin privacy een handelswaar is, is het doel om iedereen in staat te stellen een alternatief te vinden voor de zogenaamde "gratis" diensten, maar die worden vergoed door gebruik te maken van onze persoonlijke gegevens en onze aandacht af te leiden. Een alternatief voor GAFAM is mogelijk.

https://nubo.coop

OSP (Open Source Publishing)

OSP maakt grafisch ontwerp met behulp van alleen vrije en open source software-stukken van software die hun gebruikers uitnodigen om deel te nemen aan de uitwerking ervan. Opgericht in 2006 in het kader van de Brusselse kunstorganisatie Constant, bestaat de OSP-caravaan nu uit een groep personen met verschillende achtergronden en praktijken: typografie, grafisch ontwerp, cartografie, programmering, wiskunde, schrijven, performance. Door middel van een samenwerkingspraktijk werken ze aan workshops, projecten in opdracht of in eigen beheer, op zoek naar een herdefiniëring van hun speeltuin, en graven ze naar een intiemere relatie met de instrumenten.

http://osp.kitchen/

Wikipedia

Wikipedia is een online-encyclopedie met inhoud die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is. De Nederlandstalige versie startte op 19 juni 2001 en is, gemeten naar het aantal artikels, met ruim 1,8 miljoen artikels de op drie na grootste taalversie.
Wikipedia wordt gehost door de Wikimedia Foundation, een non-profit organisatie die ook andere projecten huisvesten, zoals Wikimedia Commons (vrije media repository), Wikibooks (vrije boeken en handleidingen), MediaWiki (ontwikkeling van vrije software), enz.

https://nl.wikipedia.org/