Project: Algolit

Naïve Bayes

Naïve Bayes in zelflerende algoritmes, is een classifier die vaak wordt gebruikt voor spam filtering en sentiment analyse. Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzage in de geschiedenis ervan, in hoe we het kunnen gebruiken voor alledaagse beslissingen, en ook, hoe je het als techniek in Python kan programmeren. Vervolgens gebruiken we deze techniek als een recept voor potentiële literaire creatie - die kan zowel fysiek, computationeel of analoog zijn.

Algolit is een werkgroep rond vrije literatuur en code. Ze organiseren maandelijkse ontmoetingen volgens het Oulipo-principe. Voorkennis of kennis van programmeren is niet nodig, maar als je kan programmeren, ben je natuurlijk ook van harte welkom. De resultaten van de oefeningen worden gedocumenteerd aan het einde van de dag.


@ Constant wtc25

Tower 1, 25th floor, Kon Albert I laan 30 Av Roi Albert I, 1000 Brussels