Monday Readings: Architectural Drawing

Monday Readings is een reeks van informele situaties waarin we technologische en infrastructurele interdependenties onderzoeken. Ze brengen onze alledaagse technische praktijken in gesprek met theoretisch en politiek denken, door technologieën van dichtbij te lezen alsof het teksten zijn, en vice versa.


Architectuur heeft zich altijd op het kruispunt bevonden van verschillende vormen van denken, expressie, representatie, communicatie en fysieke manifestatie. Tegenwoordig is architectuur door de radicale invloed van cybernetica en informatica onlosmakelijk verbonden met software en computergebruik. Digitale tekentechnieken en renderings, computermodellen en -simulaties, digitale fabricagetechnologie en gebouwbeheersystemen zijn niet alleen alomtegenwoordig in de architectuurpraktijk, maar bepalen in toenemende mate hoe en wat er wordt ontworpen en gebouwd. Software is bijgevolg niet alleen het middel of het medium, maar een van de belangrijkste actoren bij het maken van de ruimtelijke omgeving.

In deze context krijgt het spanningsveld tussen vorm, representatie en technische middelen, dat tot nu toe de basis van de architectuurpraktijk vormde, een nieuwe vorm door de massale toepassing van CAD- en CGI-technologie.
Deze "Monday Drawing" sessie stelt voor om de culturele geschiedenis van software in de architectuur zowel in de bredere kritische context te plaatsen als specifieke vragen te stellen, door middel van een serie lezingen en tekenoefeningen.

Wat kunnen we leren van de manier waarop ruimte wordt en werd getekend? Hoe kunnen we (voort)bouwen op een kritisch onderzoek van architectonische ontwerpsoftware? Welke vorm neemt macht aan in digitale ontwerptools en hoe riskeert modellering de reductie van het mogelijke tot het waarschijnlijke?

Deze ontmoeting zal plaatsvinden in de recent herbouwde ruimte van Timelab in Gent. Het is een grote ruimte die toelaat alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om deze ontmoeting veilig te laten verlopen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus gelieve op voorhand in te schrijven via e-mail naar:dickreckard@autistici.org.


@ Timelab, Gent

Kogelstraat 34
9000 Gent