Machine Research: Gesprekken

Publiek gesprek met korte presentaties van: Geoff Cox, Christian Ulrik Andersen, SÁ¸ren Pold: Machine Research; Sarah Garcin: Publication-Jockey; Kristoffer Gansing, Daphne Dragona: transmediale 2017; An Mertens, Femke Snelting: Constant.

Neem je graag deel aan het vegetarische buffet nadien (12 euro pp), stuur dan een e-mail naar donatella@constantvzw.org voor vrijdag 21 oktober.
— -

Van 24 tot 26 oktober verwelkomt Constant de onderzoeks-/Phd workshop Machine Research, georganiseerd in samenwerking met het Participatory IT Research Centre aan de Aarhus University en Transmediale art & digital culture, Berlijn.

De workshop focust op artistiek en academisch onderzoek rond nieuwe materiële voorwaarden die bestaan in niet-menselijke techno-ecologieën, met nieuwe leer- en kennisomgevingen als gevolg (zoals zelflerende algoritmes), socio-economische organisaties (zoals blockchain), management van mensen en tracking (zoals datafied borders), autonome of semi-autonome systemen (zoals bots en drones) en andere post-anthropocentrische herformuleringen van agency, materialiteit en autonomie.

Tijdens de driedaagse workshop wisselen deelnemers ideeën uit, en genereren diverse on & offline publicaties.

Het avondprogramma op 24 en 25 oktober is open voor publiek.

Meer informatie: https://machineresearch.wordpress.com

Download de publicatie, die werd verdeeld tijdensTransmediale 2017:
http://www.aprja.net/wp-content/uploads/2017/02/machine_research.pdf


@ Le Space, Sleutelstraat 26, Brussels