Project: Algolit

Littérature et Numérique

Algolit neemt deel aan de tentoonstelling ’Littérature et Numérique’ in Maison du Livre in Brussel. Ze tonen 3 verschillende installaties: L’algolitérateur, La Voix au chapitre en Greffer des arbres.

Digitalisering en algoritmes nodigen uit tot nieuwe manieren van schrijven. Trekt de architectuur van het verhaal zich los van de lineariteit? Kunnen verhalen zichzelf schrijven? Kan de kijker-lezer ingrijpen in het verloop van het verhaal? Interactiviteit, onrechtlijnigheid, geautomatiseerd schrijven? Revoluties? Fantasieën? Dead-ends? Kastanjebomen? Gevaar? De expo toont verschillende benaderingen van deze vragen, waarbij plastische kunsten, technologische evoluties en literaire creaties samenkomen. De bezoekers worden uitgenodigd om begrippen als tekst, boek, pagina, spraak, verhaal te herinterpreteren... En natuurlijk om hun eigen plaats in vraag te stellen, hun rol als getuige/lezer.

Opening op vrijdag 25-9 vanaf 18u als deel van Kunstenaarsparcours St-Gillis.

Donderdag 1 oktober om 19u : ontmoeting tussen de kunstenaars en Valérie Cordy, directrice van La Fabrique de théâtre en lerares Digitale Kunsten in La Cambre.

Donderdag 8 oktober om 19u : dialoog met filosoof Lambros Couloubaritsis. Zijn recente publicaties focussen op de complexiteit van AI enerzijds en de gewelddadige narratieven anderzijds.


@ La Maison du Livre

Rue de Rome 24-28 - 1060 Bruxelles