Library encounters of the third kind: BBBr̶u̶s̶s̶e̶l̶s̶ Edition

Een evenement gewijd aan projecten die reflecteren op de praktijk van digitale catalogi, classificatiesystemen en andere vormen van systematische kennisorganisatie. Het creëert een moment, in de vorm van een informeel gesprek, om samen na te denken over de minder zichtbare maar fundamentele aspecten van bibliotheken en hun praktijk.

Het evenement zal online plaatsvinden op Constant’s BigBlueButton. Om deel te nemen stuur een e-mail naar: bibliotheek@rietveldacademie.nl


Het hele jaar door is De Rietveld en Sandberg bibliotheek in Amsterdam een plek voor experimenten en reflecties over de sociale en technische aspecten van bibliotheken, catalogi en classificatiesystemen, met speciale aandacht voor de bijzondere eigen context van een educatieve instelling voor de kunsten.
Verschillende samenwerkingsverbanden en projecten die de minder zichtbare maar fundamentele aspecten van bibliotheken en de bibliothecarispraktijk onderzoeken, zijn hebben hun weg gevonden naar de bibliotheek; andere hebben nog geen gelegenheid gevonden om elkaars pad te kruisen.

Omdat de huidige omstandigheden deze broodnodige uitwisselingen in de weg staan, organiseert Infrastructural Manoeuvres een online ontmoeting, om een moment van discussie te creëren met gesprekspartners die vragen en interesses delen, maar ook om het lopende werk en de gesprekken die in en rond de bibliotheek plaatsvinden met een publiek te kunnen delen.


Met bijdragen (tekstueel, auditief, uit het verleden en heden) van: I.M.*, Lizzy van Italie**, Eva Weinmayr, Will Holder, Lieven Lahaye, Sarah Magnan, Monday readers, Unbound Libraries deelnemers.

* Het project Infrastructural Manoeuvres heeft ruimte gecreëerd voor gesprekken over software, hardware en peopleware, in de vorm van bijeenkomsten en workshops die direct hebben bijgedragen aan het catalogussysteem van de bibliotheek, haar infrastructuur en haar website in wording (lees meer over het project op https://catalogue.rietveldacademie.nl/about.html).

** Lizzy van Italie heeft onderzoek gedaan naar de fysieke kenmerken van bibliotheken, boekenkasten en classificatienormen door middel van metaforen van oriëntatie en navigatie, waarbij ze haar artistieke praktijk in dialoog heeft gebracht met haar ervaring als bibliotheekmedewerker en als zeeman.

Dit evenement wordt ondersteund door de culturele activiteitenpremie van de Vlaamse Gemeenschap

Beeld: Lizzy van Italie


@ Constant’s BigBlueButton