Library Encounters of the Third Kind: Brussels Edition

Dit evenement is gewijd aan verschillende projecten die reflecteren op de praktijk van digitale catalogi, classificatiesystemen en andere vormen van systematische organisatie van kennis. Het creëert een moment, in de vorm van een informeel gesprek, om samen na te denken over de minder zichtbare maar fundamentele aspecten van bibliotheken en hun praktijk.
Speciale aandacht zal worden besteed aan het SISO-classificatiesysteem dat het meest gebruikt wordt in Nederlandstalige bibliotheken.

Met o.a:

Infrastructural Manoeuvres, een project van de bibliothecarissen van de Rietveld Academie in Amsterdam, dat sinds twee jaar een kritische benadering van het eigen bibliotheeksysteem ontwikkelt; de laatste fase van het project wordt geïntroduceerd door Anita Burato, Martino Morandi
en Sarah Magnan.

Lizzy van Italie, die in haar werk reflecteert op de fysicaliteit van bibliotheken, boekenplanken, classificatiesystemen als metafoor voor (des)oriëntatie en navigatie.

Beeld: Lizzy van Italie


@ Constant

Fortstraat 5
1050 Brussel