Project: LabtoLab

LabtoLab@Nantes: Laboratorium voor Digitale Culturen

LABtoLAB was een Europees netwerk van medialabs dat een platform creëerde voor:
- het delen van ervaringen en praktijken;
- onderzoek van specifieke cases;
- onderzoek van de rol van het lab als een ruimte voor samenwerkingsgerichte leerpraktijken en kennisuitwisseling;
- onderzoek naar mogelijkheden van levenslang leren in de context van een lab.

Van 2009 tot 2011 vonden ontmoetingen, workshops en seminaries plaats in
Budapest, Madrid, Brussel en Nantes. Elke ontmoeting was een opening naar een breder netwerk van labs en individuele kunstenaars, binnen en ook buiten Europa. Van 8 tot 10 juni 2011 vond de laatste ontmoeting plaats in Ping, Nantes.

LABtoLAB kreeg de steun van het Grundtvig’s Life Long Learning Program: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm


@ PiNG

38 rue du Breil – 44100 Nantes - France