It’s not me, it’s the algorithm

Presentatie en discussie met Peggy Pierrot

Algoritmische samenleving, algoritmische vooringenomenheid, algoritmisch kapitalisme, algoritmisch bestuur... Woorden die zich associeren aan ’algoritme’ duiken op in alle domeinen van onze gedigitaliseerde samenlevingen.

We hebben het over bankalgoritmes, voorspellende algoritmes, machinaal leren, kunstmatige intelligenties die leren door mysterieuze berekeningen... Je kan je ook gemakkelijk verschuilen achter deze raadselachtige wiskundige uitdrukking: ik ben het niet, het is het algoritme! Het is het programma! We hebben soortgelijke uitdrukkingen allemaal wel eens gehoord, bijvoorbeeld in gesprekken met administraties of bedrijven.

Maar wat is een algoritme? Hoe kunnen we zeggen dat we evolueren in een algoritmische maatschappij? Tijdens deze bijeenkomst zullen we proberen te begrijpen wat algoritmen zijn, waarom sommige ervan ons voor problemen stellen, diepgaande ethische, economische, politieke en sociale vragen oproepen en alle aspecten van ons leven en ons lichaam beïnvloeden.

DK Workshops
Elke 2e maandag van de maand organiseren de DK-workshops "kritisch denken over het digitale", waarin thema’s aan bod komen die verband houden met het digitale. (bv. algoritmes, surveillancekapitalisme, ecologische gevolgen, enz.) We verkennen ook alternatieve manieren om dingen te doen. (verkenning van vrije en ethische gereedschappen, smartphones bevrijden, bescherming van communicatie, enz.)

Deze avonden verlopen in twee delen: we beginnen met een informele gastvrije ontmoeting, waar iedereen vragen, ideeën, projecten in kan brengen; gevolgd door een meer gestructureerd deel, dat de vorm kan aannemen van een thematische presentatie met discussie, of een praktische workshop.

Deze reeks workshops wordt georganiseerd door partnerorganisatie Tactic. Aarzel niet om je voorstellen te sturen naar: ateliers@tacticasbl.be

Beeld: Fabrice Jazbinsek (CC BY-NC-ND 2.0)


@ DK

Rue de Danemarkstraat 70b, 1060 Saint Gilles | Sint-Gillis