Project: Iteraties

I don’t know where this is going: Iterations #2

Een collectieve installatie door: Pascale Barret (BE/FR) Miriam Raggam (AT) Claire Williams (BE/FR) François Zajega (BE) Julien Deswaef (USA/BE) Annie Abrahams (FR)

24 / 06 – 29 / 07 / 2016
Opening: 23 / 06 / 2016 18:30 – 22:00

Vertrekken, opstijgen, weggaan, vluchten, het ontsnappen ... waar vandaan en waar naar toe?

Deze collectieve installatie stelt een ’ruimtelijke wereldroute simulator’ voor, die speels de stormachtige weersomstandigheden, obstakels, problemen en onzekerheden op die je tijdens een reis kunt tegenkomen. Lichamen en objecten verplaatsen zich door de ruimte van I don’t know where this is going (Ik weet niet waar dit naar toe gaat) en destabiliseren de concepten ’reis’ en ’bestemming’. In tegenstelling tot online diensten zoals Open Streetmaps of Google Maps, buigt, kronkelt, kruist de cartografie zich en vermijdt scheidslijnen door de punten tussen vertrek en bestemming op meerdere manieren te verbinden.

Oorlogen in Syrië, Irak en Somalië (om er maar een paar op te noemen) hebben rampzalige gevolgen op het leven van mensen en dus gaan ze op reis, stromend door onder andere Europa. Wanneer de vlucht van huis onvermijdelijk is, wil dat nog niet zeggen dat het doel vast staat en dat de kortste weg tussen A en B het enige is om rekening mee te houden. De vluchttrajecten problematiseren het calculerend paradigma van geo-locatie, en de manier waarop technologische infrastructuur ingrijpt op de mogelijkheid om jezelf te positioneren en te oriënteren.

In deze installatie worden lichamen gecontroleerd en objecten getraceerd. Sommige interacties activeren geluiden, beelden en woorden, anderen hebben minder tastbare gevolgen. Satelliet-informatie, tracking tools en monitorng systemen werken buiten je controle, toestemmingen en kennis. Maar hoe je jezelf ook positioneert in deze ruimte, je bewegingen vervormen de geografie die elders wordt geprojecteerd.
Waar ben je welkom? Waar gaat dit heen? De vragen zijn urgent maar misschien is er niet altijd een antwoord.

I don’t know where this is going maakt deel uit van Iteraties, een onderzoek naar de toekomst van artistieke samenwerking in een technologische genetwerkte context. Een initiatief van Constant, vereniging voor kunst en media, en esc, kunstmedienlabor in Graz (AT)

Coördinatie: Peter Westenberg (Constant) + Reni Hofmüller (esc).

In samenwerking met iMAL,center for digital cultures and technology, Brussel

Met de ondersteuning van:
Fédération Wallonie-Bruxelles Arts numériques
Cultural Department of the City of Graz, Cultural Department of Styria,
The Arts and Culture Division of the Federal Chancellery of Austria


@ iMAL

Quai des Charbonnages / Koolmijnenkaai 30 - 34
1080 Brussel / Bruxelles
+ 32 (0)2 410 30 93

Exhibition during opening hours of iMAL,
Tuesday to Friday, 13:00 - 18:00
check:http://imal.org/