Hard Copy // Soft Memory

De steeds sneller evoluerende digitale media brengen de traditionele modellen van cultuuroverdracht en de traditionele definitie van de auteur aan het wankelen. Toegepast op de genetica, betekenen deze ONTDEKKINGEN van de informatietheorie een radicale deconstructie van onze kijk op het LICHAAM en op de seksuele identiteit.

Dergelijke MUTATIES gaan gepaard met een aantal belangrijke risico’s,aangezien zij met veel machtsvertoon worden ingepalmd door de industriële sector en door de reducerende logica van de vrije markt. Toch is het RISICO te nemen voor al wie geen last heeft van nostalgie naar de door onze cultuur geconstrueerde natuur noch naar zijn modellen en referentiekader.

Programma voor Brussel Culturele Hoofdstad 2000, met onder andere: Experimentele verhalen, De navel van het net, Een reis in het oog van de bewakingscamera’s, Copy.cult & the Original Si(g)n, Cyberfeminisme: virtuele vrouwenstemmen.