Project: Constant_V

Feministische Fermentatie Leesclub

Van microperformativiteit tot compostpolitiek en van de microbiële commons tot de microontologieën van seks ... hoe kunnen we met levende gistculturen nadenken ? Sara, Livia en Femke hebben teksten uit feministische- en queer-theorie verzameld die reflecteren op microbiële vormen van saamhorigheid en de complexiteit van een leven tussen de soorten. Op 4 april lezen, discussiëren we erover en proeven we ervan. Welkom!

Als je wil deelnemen of het leesmateriaal ontvangen, neem dan voor 3 april contact op met femke@constantvzw.org Feministische Fermentatie leeslijst: https://pad.constantvzw.org/p/compost

De leesclub wordt georganiseerd in het kader van Wicked Technologies / Wild Fermentation, een installatie van Sara Manente tot 9 mei in Constant_V


@ Hacktiris / Constant Studio (temporary fermentation lab)

Paul Delvauxstraat 3, 1000 Bruxelles (6th floor)