Project: Diversies

Erfgoed collectie data: Zijn ’feiten’ statisch?

Debat georganised door VIAA/PACKED in de context van DiVersies.

Metadata van museale collecties worden over het algemeen als statisch beschouwd, maar in werkelijkheid bevatten ze vaak een zekere mate van onzekerheid of zijn ze aan verandering onderhevig. Daarom ontstaan door de tijd heen nieuwe versies van datasets, die al dan niet worden opgeslagen of gedocumenteerd. Wanneer een museum een collectie beschrijft, worden bepaalde keuzes gemaakt. In welke mate zijn deze keuzes bewust? Hoe actief worden metadata veranderd en met welke logica/strategie? Welke rol spelen wetenschappelijk onderzoek, geopolitieke veranderingen of personeelswisselingen?

DiVersies brengt kunstenaars bijelkaar die geïntrigeerd zijn door de versies van collectiegegevens en die zich artistiek met hen bezighouden. Tijdens dit debat brengen we artistieke perspectieven in gesprek met de praktijken van mensen die dagelijks bij instellingen met data werken.

DiVersies is een artistiek project geïnitieerd door Constant. Het verkent het potentieel van digitale archieven als plek voor dekoloniale en intersectionele praktijk en speculeert over hoe culturele instellingen en cultureel erfgoed kunnen werken met en door verschillen. Het debat is een gelegenheid voor een breder publiek en voor mensen die in erfgoedinstellingen werken, om kennis te maken met het werk van de kunstenaars.

Met onder andere:

  • Nacha Van Steen (Collectieanalist, Museum voor Kunst & Geschiedenis, Brussel)
  • Anais Berck (kunstenaar, Koloniale Wikiplantkunde)
  • Marie Lecrivain (kunstenaar, Collectie van onzekerheden)

Gemodereerd door: Sam Donvil + Bart Magnus (VIAA/PACKED), spreektaal: Engels.

Beeld: Marie Lecrivain, Colm o’Neill, Collection des incertitudes


@ Pianofabriek

rue du Fortstraat 35, 1060 Sint Gill-i-es