Een (niet) voortgezet engagement

Per 1 juli 2021 zegt Constant haar lidmaatschap van de Free Software Foundation op.

Deze terugtrekking verandert niets aan Constant’s engagement voor software die gebruikers uitnodigt om te compileren, kopiëren, distribueren, bestuderen, veranderen en verbeteren.

Met vele anderen was Constant opgelucht te horen dat de Foundation in 2019 de moed vond om het intimiderende gedrag van Richard M. Stallman te veroordelen en hem tot aftreden te dwingen. Het is pijnlijk en frustrerend dat hij nu weer een leiderschapspositie heeft, en dat zonder de schade te erkennen die door Stallman is aangericht, maar ook door de Free Software Foundation zelf. Hiermee blokkeert de Foundation een noodzakelijke verandering in de F/LOSS gemeenschap en wist het de vele stemmen uit die jarenlang zijn problematische gedrag aan de kaak hebben gesteld. We kunnen de beslissing om Stallman terug te halen niet anders lezen dan als een actieve steunbetuiging voor zijn uitspraken en gedrag. We vinden dat de Free Software Foundation er niet in is geslaagd om uit de schaduw van één individu te stappen, om als collectief project verantwoordelijkheid te nemen.