Doodlopende Tech-Weg

De werksessie Doodlopende Tech-Weg onderzoekt de stad als een weefsel van in- en uitsluitende territoria, van overvloed en schaarstes, van verplichtingen en opportuniteiten. In de context van de stad Brussel observeren we verschillende manieren om zones te maken en de technologieën die daarmee gepaard gaan.