Project: Diversies

Diversies - een middag in het museum rond samenwerking, divergentie en het digitale archief

Constant start de werksessie Diversies met een publieke namiddag in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis. Vertrekkend vanuit de manier waarop versies deel uitmaken van de dagelijkse praktijk van software-ontwikkeling willen we onderzoeken hoe daarmee divergerende vormen van geschiedschrijving mogelijk zijn.

Op het programma staan twee lezingen en een performance.
Laurence Rassel reflecteert op de manier waarop digitale archieven een instituut kunnen veranderen. Hoe werken we wanneer we het museum opvatten als een plek voor ontmoeting, creativiteit, mogelijkheden, en risico’s durven nemen?
Het organiseren van informatie is nooit onschuldig. Onder dit motto brengt Geraldine Juárez een preventieve geschiedschrijving van The Google Cultural Institute, een poging van de zoekgigant om "alle cultuur van de wereld on-line toegankelijk" te maken. Ze bekijkt Google Art, Google Cultural Institute en Google Art & Culture als een vorm van digitaal kapitalisme, en bekritiseert de evolutie van deze diensten, die verschijnen op een moment dat publieke instellingen forse bezuinigingen ondergaan. Christine De Smedt laat een eerste schets zien van een reeks bewegingen naar aanleiding van haar werk Untitled 4. 4 choreographic portraits. Haar radicale toe-eigeningen zijn nu zelf historisch materiaal geworden, dat in een museale omgeving zou kunnen worden gearchiveerd. De transformatieve handelingen maken steeds nieuwe versies mogelijk die niet enkel door de logica van het archief worden bepaald, maar ook door de context waarin ze worden gelezen.

Het Museum is net als alle andere federale musea in België in de laatste fase van de digitalisering van haar zeer diverse collectie: ongeveer 330.000 voorwerpen, waaronder kleitabletten, wandtapijten, mummies, antieke juwelen, vazen en munten worden nog dit jaar geïnventariseerd. Welke vormen van alternatieve collectiviteit maken ze daadwerkelijk mogelijk? Hoe kunnen we gebruikmaken van al die tijdlijnen, verhalen en sporen als een manier om variatie en verscheidenheid te omarmen?
Een groep kunstenaars, ontwerpers, archivarissen, programmeurs en performers is te gast in Het Museum in de week die volgt op de publieke namiddag. Samen reflecteren ze op en experimenteren ze met archiefsystemen, versies en digitalisering. Door in te gaan op situaties waarin digitale data op temporele en sociale dimensies inwerken, onderzoekt Diversies de mogelijkheden voor divergentie binnen een technologische infrastructuur.

Laurence Rassel (Brussel) is een cultureel werker die als curator, docent en organiser kan functioneren. Ze werd onlangs aangesteld als directeur van de ecole de recherche graphique in Brussel. Als directeur van de Fundació Antoni Tàpies in Barcelona initieerde Laurence het project Arts combinatóries, een plek voor educatie, expositie en onderzoek gesitueerd in het archief van het instituut.
Geraldine Juárez (México, Zweden) werkt met en doorheen verschillende media-technologiën en hun geschiedenis, verhalen, materialiteit en context. Ze probeert te begrijpen hoe informatie, kennis en eigendom worden georganiseerd, gereguleerd en uitgewisseld in een technologische cultuur, en in een markteconomie.
Christine De Smedt (Brussel) is choreografe. In een poging een zelfportret te maken, creëerde ze choreografische portretten van vier kunstenaars die de hedendaagse dans hebben beïnvloed, en nog steeds beïnvloeden: Jonathan Burrows, Alain Platel, Xavier Le Roy en Eszter Salamon. Op basis van interviews over de relatie tussen werk en leven, assimileerde ze hun woorden en verhalen.

Prijs: toegangsticket tot het Museum


@ Musée du Cinquantenaire / Jubelparkmuseum

Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Brussels