Design sprint federated chat ecosystem

XMPP is een beproefd protocol voor libre federated chat. De afgelopen jaren heeft het ervoor gezorgd dat het gefedereerde chat-ecosysteem werd overgebracht naar moderne mobiele clients, cross device chat en end-to-end encryptie.

Voorafgaand aan FOSDEM host de XMPP-gemeenschap een ontwerpsprint in Brussel. Meer info + hoe mee te doen: https://discourse.opensourcedesign.net/t/design-sprint-for-federated-chat-ecosystem-xmpp-30-1-and-01-2-bruxelles/830

[zie ook: Netwerken met een Attitude]


@ Open Source Publishing offices

Hacktiris, Paul Delvauxstraat 11, 1000 Bruxelles